Kinderen hebben overal en altijd recht op bescherming tegen seksueel geweld

Kinderen hebben overal en altijd recht op bescherming tegen seksueel geweld

De Nationaal Rapporteur, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, heeft met grote belangstelling en zorg kennis genomen van het rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig' van de commissie-Samson. Het onderzoek van de commissie-Samson toont wederom aan dat de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen de hoogste prioriteit verdient. “Seksueel geweld is van alle tijden. Dit rapport over seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleegzorg wijst op het bestaan van seksueel geweld als maatschappelijk fenomeen. Niet alleen in het verleden en heden, maar vooral ook in de toekomst. Deze erkenning moet bijdragen aan hérkenning en daarmee aan een effectievere aanpak. Wegkijken mag geen optie meer zijn.”

De Nationaal Rapporteur onderschrijft de belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Samson. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat in de helft van de onderzochte gevallen een leeftijdgenoot het seksueel geweld pleegt. De Nationaal Rapporteur benadrukt dat er daarom altijd een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden voordat een kind in een groep of gezin wordt geplaatst. Soms is het niet verstandig om meisjes samen met jongens te plaatsen. “Dat zien we ook bij zeer kwetsbare meisjes die slachtoffer zijn geworden van loverboys, van gedwongen prostitutie. Die worden veelal in een instelling in een gemengde groep geplaatst, terwijl zij daarvoor te kwetsbaar zijn gezien hetgeen zij hebben doorgemaakt.” De rapporteur pleit daarom al langer voor maatwerk in de hulpverlening en in de opvang.

Het doorbreken van het nog altijd bestaande taboe op seks en seksualiteit en het tegengaan van handelingsverlegenheid door middel van educatie onder kinderen, ouders en professionals vormen de sleutel tot verbeterde preventie en signalering. Dit geldt niet alleen voor de jeugdzorg, maar ook voor andere sectoren. “De conclusies van de commissie-Samson vormen dan ook een belangrijke aanwijzing voor wat er in de nationale aanpak van seksueel geweld tegen kinderen verbeterd moet worden,” aldus de Nationaal Rapporteur.

“Het is triest om te constateren, maar seksueel geweld komt overal voor: thuis, in zorg- en jeugdzorginstellingen, in de kinderopvang, de kerk, op scholen en sportverenigingen. En niet alleen daar, maar ook online. Juist daarom is een maatschappijbrede en integrale benadering om kinderen beter te beschermen tegen seksueel geweld hard nodig.”

De Nationaal Rapporteur monitort de uitvoering en effecten van voorgenomen beleidsmaatregelen van seksueel geweld tegen kinderen. Het rapport van de commissie-Samson neemt zij daarin mee, net als de rapporten van de commissie-Deetman en commissie-Gunning.