Lancering samenwerkingsproject met Bulgarije

Lancering samenwerkingsproject met Bulgarije

In Sofia (Bulgarije) heeft de aftrap plaatsgevonden van een samenwerkingsproject tussen de Bulgaarse Nationale Commissie voor de Bestrijding van Mensenhandel (NCCTHB) en Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het doel van de samenwerking is om een methodologie te ontwikkelen voor het verzamelen en analyseren van data op het gebied van mensenhandel in Bulgarije. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de Nationaal Rapporteur.

Nederlandse expertise

De Nationaal Rapporteur is vanwege haar twaalf jaar ervaring met dataverzameling en –analyse gevraagd om als expert mee te werken aan het project, dat 18 maanden zal duren. Studiebezoeken van medewerkers van NCCTHB aan het Bureau van de Nationaal Rapporteur maken deel uit van het project. Nederlandse kennis, ervaringen en ‘good practices’ op het gebied van dataverzameling en -analyse zullen worden gedeeld. Het project wordt gefinancierd door het Bulgaars Ministerie van Financiën en het Europees Sociaal Fonds.

"Kennis is macht"

Tijdens de lancering van het project in het gebouw van de Bulgaarse Ministerraad in Sofia op 13 augustus benadrukte Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer het belang van kennis voor een effectieve aanpak van mensenhandel. “Kennis is macht”, zei zij in haar toespraak, “zonder specifieke kennis weet je niet waar de aanpak van mensenhandel op gericht moet zijn.” Zij beschreef hoe haar Bureau cijfers verzamelt en analyseert, en wees de aanwezigen erop dat het niet bij verzamelen en analyseren moet blijven. De cijfers moeten bovenal worden geïnterpreteerd. “Immers, statistieken hebben weinig betekenis als je niet begrijpt wat er áchter die statistieken zit.”

Meer informatie

De website van NCCTHB is te bezoeken via onderstaande link.

National Commission for Combating Trafficking in Human Beings (NCCTHB)