Nationaal Rapporteur Mensenhandel ontvangt eerste exemplaar “De Fatale Fuik”

Nationaal Rapporteur Mensenhandel ontvangt eerste exemplaar “De Fatale Fuik”

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) had op donderdag 19 januari 2012 de eer om het eerste exemplaar van het boek “De Fatale Fuik” van Henk Werson in ontvangst te nemen. De hoofdinspecteur doet in het boek verslag van zijn jarenlange ervaring als rechercheur op het gebied van mensenhandel. “Hij vertelt de verhalen zoals ze zijn”, aldus Corinne Dettmeijer in haar speech. Zij prijst het feit dat Werson zelfs na het horen van 1300 slachtoffers in ruim 15 jaar “niet immuun geworden is voor het leed dat mensen andere mensen kunnen aandoen.”

Veel geleerd

De NRM benadrukte dat er in de periode die het boek beslaat veel geleerd is over mensenhandel, en dat veel lessen zijn omgezet naar theorie en praktijk. “En met resultaat.” Niettemin blijven er pijnpunten en dilemma’s bestaan, zoals in het debat rondom prostitutiebeleid, het doorlaatverbod voor mensenhandel, de B9-regeling en de zorg voor minderjarige Nederlandse slachtoffers in de gesloten jeugdzorg.

Prostitutiedebat

Met betrekking tot het huidige debat rondom prostitutiebeleid en het aanpakken van misstanden de prostitutiesector, roept de NRM op tot hernieuwd nadenken over de kern van dat debat: “De centrale vraag moet volgens mij zijn welk prostitutiebeleid zorgt voor de minste mensenhandel en voor de beantwoording van die vraag moet ook de kern van het prostitutiebeleid tegen het licht worden gehouden.”

Absoluut doorlaatverbod

Ook pleit de NRM ervoor dat de dilemma’s rondom het absoluut doorlaatverbod voor mensenhandel bespreekbaar worden. Het doorlaatverbod - dat in theorie inhoudt dat de politie bij verdenking van mensenhandel het delict nooit mag laten voortduren, maar het slachtoffer uit zijn situatie moet bevrijden - kan in de praktijk door een variëteit aan redenen niet altijd worden gehandhaafd.

B9-regeling

De NRM maakt zich zorgen dat “geluiden over misbruik van de B9-regeling, niet onderbouwd met feiten en cijfers” steeds meer de boventoon gaan voeren. De B9-regeling dient een tweeledig doel: de opsporing en vervolging van daders en de bescherming van slachtoffers. Een eventuele drastische inperking van de rechten van slachtoffers noemt de NRM “een slechte ontwikkeling”.

Minderjarige Nederlandse slachtoffers

Tot slot vraagt de NRM aandacht voor de hulp aan en aandacht voor minderjarige Nederlandse slachtoffers in voorzieningen voor jeugdzorg. Daarin mist zij zorg en opvang die specifiek gericht is op het slachtofferschap van mensenhandel, de beschikbaarheid van juridische ondersteuning en van gecertificeerde politiefunctionarissen. In het geval van slachtoffers van loverboys zou dergelijke aandacht slachtofferschap kunnen helpen voorkomen. “Een 17-jarig Nederlands meisje - gedwongen tot prostitutie - die in de JeugdzorgPlus terechtkomt wordt primair gezien als een meisje met problemen. Er is geen erkenning voor haar slachtofferschap, er is niet tot nauwelijks aandacht voor het strafrechtelijk traject, er is onvoldoende specifieke kennis met betrekking tot mensenhandel en er is onvoldoende aandacht voor tertiaire preventie. Geen wonder dat er een verhoogd risico is op herhaald slachtofferschap. Ik vind dat niet acceptabel.

Nieuwe uitdagingen

De NRM besluit: "Er is in de periode die door de verhalen uit de Fatale Fuik worden bestreken, veel veranderd. Bewustwording en expertisevorming hebben op ruime schaal plaatsgevonden. Bescherming van slachtoffers is verbeterd. Dat laat het boek zien en daar ben ik het mee eens. Maar we zijn er nog niet en we worden ook telkens weer met nieuwe uitdagingen geconfronteerd."

Lees de gehele speech van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel via onderstaande link.