Nationaal Rapporteur betreurt uitstel Wet regulering prostitutie

Nationaal Rapporteur betreurt uitstel Wet regulering prostitutie

De Nationaal Rapporteur betreurt het uitstel van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (WRP). "Het is en blijft van groot belang dat een landelijk kader wordt ontwikkeld voor het prostitutiebeleid", aldus de Nationaal Rapporteur.

Eenduidigheid

Eenduidige regels en consequent beleid zijn nodig omdat de verschillen tussen gemeenten daardoor verkleinen. "Mensenhandelaren maken immers slim gebruik van de soms grote verschillen tussen gemeenten. De verschillen belemmeren het toezicht en de handhaving." De WRP zorgt voor meer eenduidigheid.

Onderzoek samenwerking gemeenten

Het belang van samenwerken in en tussen gemeenten komt ook naar voren in het onderzoek van de Nationaal Rapporteur naar ketensamenwerking. Dat onderzoek verschijnt over een paar weken.