Nationaal Rapporteur juicht onderzoek naar orgaanhandel toe

Nationaal Rapporteur juicht onderzoek naar orgaanhandel toe

Het Erasmus MC heeft vandaag bekendgemaakt dat zij, in samenwerking met verschillende partners, langdurig internationaal onderzoek gaat verrichten naar illegale orgaanhandel. De Nationaal Rapporteur spreekt haar grote waardering uit voor dit initiatief. Achter illegale orgaanhandel kan namelijk een wereld van mensenhandel schuilgaan.

Het Erasmus MC constateert dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de illegale handel in organen groeit. Het vermoeden bestaat dat ook Nederlanders naar het buitenland reizen om daar een orgaan te kopen en te laten transplanteren. Commerciële orgaandonatie is bij wet verboden.

Betrouwbare informatie over de handel bestaat nauwelijks, zo concludeerde de Nationaal Rapporteur eerder dit jaar in een onderzoek naar mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. ,,Het is daarom lastig zicht te krijgen op de netwerken die hierachter schuilgaan”, zegt zij. ,,Feit is wel dat waar geld aan mensen en aan het menselijk lichaam kan worden verdiend, ook het risico op mensenhandel bestaat. Zolang weinig inzicht blijft bestaan in deze problematiek is ook niet uit te sluiten dat mensen in het buitenland worden gedwongen tot het afstaan van een orgaan.”

Ook bij andere vormen van mensenhandel is vaak gebleken dat een gebrek aan informatie tot gevolg heeft dat de problematiek over het hoofd wordt gezien en daardoor niet adequaat wordt aangepakt. Corinne Dettmeijer noemt als voorbeeld vormen van uitbuiting buiten de seksindustrie: ,,Daarvan werd lange tijd betwijfeld of die zich in Nederland zouden voordoen. Pas toen meer onderzoek naar de verschillende verschijningsvormen van uitbuiting werd gedaan, veranderde de maatschappelijke perceptie en werd duidelijk dat het probleem groter is dan iedereen had gedacht.”

In het onderzoek van de NRM naar mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering werd de aanbeveling gedaan orgaanhandel en orgaantoerisme beter in kaart te brengen. Ook werd benadrukt dat orgaanhandel een grensoverschrijdend fenomeen is, waardoor het belang van internationale samenwerking groot is. De internationale opzet van het onderzoek van het Erasmus MC is daarom zeer toe te juichen.

Het rapport van de Nationaal Rapporteur, dat in september verscheen, is nu ook beschikbaar in het Engels. Zie onderstaande link.