Nationaal Rapporteur verwelkomt aanjagende rol Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Nationaal Rapporteur verwelkomt aanjagende rol Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

De Nationaal Rapporteur is verheugd met de instelling van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Dat zei zij in reactie op de presentatie van het werkplan en de leden van de Taskforce op 20 november. “Het is goed om te zien dat de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze Taskforce inzetten om samen met organisaties en direct betrokkenen de noodzakelijke veranderingen van de grond te krijgen. Ik ben zeer benieuwd naar de slagen die gemaakt zullen worden en ik zal de verrichtingen van de Taskforce dan ook op de voet volgen.”

De Taskforce is ingesteld om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen Veilig’ van de ministeries VenJ en VWS. Het is de bedoeling dat de Taskforce de katalysator wordt voor het Actieplan en de ministeries al doende ondersteunt in de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik. Hierbij zal de Taskforce ook een beroep doen op het verantwoordelijkheidsbesef van de gehele samenleving.

De Nationaal Rapporteur heeft als taak om op onafhankelijke basis te rapporteren over het beleid en beleidseffecten in Nederland op het gebied van seksueel geweld tegen kinderen. Daarbij gaat het om alle situaties waarin kinderen het slachtoffer kunnen zijn van seksueel geweld. Vanuit dit mandaat is de Nationaal Rapporteur als waarnemer verbonden aan de Taskforce.