Overheid moet geen afbreuk doen aan bescherming slachtoffers mensenhandel

Overheid moet geen afbreuk doen aan bescherming slachtoffers mensenhandel

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel roept minister Leers op om zijn voorgestelde maatregel ten aanzien van de bedenktijd voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel te herzien. Zij deed dat in de brief die zij de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel stuurde en in de uitzending van KRO Brandpunt op 10 juni 2012.

Minister Leers wil voor een deel van de buitenlandse slachtoffers van mensenhandel de bedenktijd afschaffen. Welk probleem hij daarmee beoogt op te lossen, is de Nationaal Rapporteur onduidelijk.

Nu is het nog zo dat ieder buitenlands slachtoffer van mensenhandel recht heeft op een periode van drie maanden, waarin hij of zij tot rust kan komen en kan beslissen over het doen van aangifte of het meewerken aan politieonderzoek. Als het aan de minister ligt, komt hier voor slachtoffers die al langer dan drie maanden uit de mensenhandelsituatie zijn verandering in.

Volgens de Nationaal Rapporteur is dat geen goed idee. De periode van drie maanden is ook voor deze groep van groot belang, aangezien slachtoffers vaak uit traumatische situaties komen. Ook zij hebben de rust en de hulp nodig om tot een geïnformeerde beslissing te komen of zij aangifte willen of kunnen doen.

Medewerking van het slachtoffer is van groot belang voor het politieonderzoek en is essentieel in een effectieve strijd tegen mensenhandel. Mede daarom moeten slachtoffers goed worden behandeld. Bovendien staat de voorgestelde maatregel op gespannen voet met Europese wetgeving.

Uit onderzoek blijkt dat de aannames waarop Leers zijn beleid baseert deels onjuist zijn. De Nationaal Rapporteur deed onderzoek naar geseponeerde mensenhandelzaken en kreeg daarvoor inzage in mensenhandeldossiers van de Immigratie‐ en Naturalisatiedienst en het Openbaar Ministerie. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling tot veel gehoorde geluiden, meer dan de helft van de slachtoffers niet eerder een vreemdelingrechtelijke procedure doorliep. Degenen die dat wel deden, doorliepen meestal één procedure. Daarnaast stapt de meerderheid van de slachtoffers gemiddeld al binnen één maand na de uitbuitingssituatie naar de politie.

Het gehele onderzoek 'Opsporing van mensenhandel en de B9-regeling. Vreemdelingrechtelijke en strafrechtelijke aspecten van geseponeerde mensenhandelzaken' is via onderstaande link te downloaden.