Reactie Nationaal Rapporteur op conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie Nationaal Rapporteur op conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet verdient aanpassing voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dat schrijft Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer in een brief aan staatssecretaris Veldhuizen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Jeugdige slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld verdienen de best mogelijke hulp. De beoogde overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten geeft mij echter aanleiding tot zorg”. De Nationaal Rapporteur waarschuwt dat een overhaaste invoering van de Jeugdwet ten koste zou kunnen gaan van de kwaliteit van de jeugdhulp.

Stelselherziening

Met de stelselherziening krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle vormen van jeugdhulp, inclusief de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugd-ggz, de gesloten jeugdzorg en de jeugdreclassering. Preventie en hulpverlening moeten op lokaal niveau, integraal en op maat plaatsvinden. De samenwerking tussen jeugdhulpinstanties moet hierdoor verbeteren. De stelselherziening heeft ook gevolgen voor de hulp aan jonge slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld.

Gefaseerde invoering

De Nationaal Rapporteur waarschuwt voor de gevolgen van een te snelle invoering van de Jeugdwet. “Mede gezien de organisatie- en cultuurveranderingen die binnen de jeugdzorg doorgevoerd moeten worden naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie-Samson, zou een overhaaste invoering van de Jeugdwet de kwaliteit van de jeugdhulp kunnen ondermijnen.” Een gefaseerde invoering stelt centrumgemeenten en jeugdhulpinstellingen in staat zich beter voor te bereiden. Daardoor kunnen zij de omringende kleine gemeenten beter ondersteunen en opnemen in hun infrastructuur.

Voorkom versnippering van jeugdhulp

De Nationaal Rapporteur wijst erop dat versnippering van de jeugdhulp moet worden voorkomen. Niet alle gemeenten hebben dezelfde capaciteit en expertise. Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de kwaliteit en de omvang van het hulpaanbod, is het daarom raadzaam dat sommige taken centraal of landelijk uitgevoerd blijven worden. Zo is het wenselijk dat de jeugdreclassering in het nieuwe stelsel onder verantwoordelijkheid valt van Reclassering Nederland en niet van de gemeenten. Daarnaast zouden kwaliteitseisen ook voor de ambulante en vrijwillige jeugdhulp centraal vastgesteld moeten worden, zodat de Inspectie Jeugdzorg de naleving ervan kan controleren.

Garandeer toegankelijkheid van specialistische jeugdhulp

De Nationaal Rapporteur maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en continuïteit van specialistische jeugdhulpinstellingen binnen het nieuwe stelsel. Juist voor jeugdige slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld is specialistische hulp noodzakelijk. De overheveling van de verantwoordelijkheid naar gemeenten kan negatieve gevolgen hebben voor de regio-overschrijdende specialistische jeugdhulp. Deze toegankelijkheid moet daarom steviger in de wet worden verankerd.

Download de brief via onderstaande link: