Succesvolle tweede editie van symposium Kinderen, Seks en Internet

Succesvolle tweede editie van symposium Kinderen, Seks en Internet

De tweede editie van het symposium Kinderen, Seks en Internet, dat op 7 februari 2012 (Safer Internet Day) werd gehouden in Scheveningen, was een groot succes. Het symposium, dat werd georganiseerd door Digivaardig & Digibewust, Meldpunt Kinderporno/Help Wanted, Ouders Online, Mijn Kind Online en Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, had tot doel om te komen tot inzichten, handvatten en oplossingen in de ondersteuning van ouders en kinderen in de internetopvoeding van kinderen.

Meldknop

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie lanceerde een online meldknop waarmee kinderen en jongeren informatie, hulp en advies kunnen krijgen wanneer zij iets vervelends meemaken op internet, zoals benaderd worden door een vreemde, misbruik van foto’s of video’s of het ongewenst zien van seksuele dingen.

Digibewust, digivaardig en digibereikbaar

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die vanaf dit jaar rapporteert over seksueel geweld tegen kinderen, benadrukte in haar toespraak dat technologie niet als iets engs moet worden beschouwd. Technologie zou juist moeten worden gebruikt om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld. “Kinderen maken serieuze dingen mee, reëel, in de echte, tastbare wereld maar ook op internet, en daar willen ze over praten, serieus, face to face maar ook op internet.” Om kinderen ook online goed te kunnen helpen, zijn digibewustzijn, digivaardigheid en digibereikbaarheid essentieel. De door minister Opstelten gelanceerde meldknop is volgens de Nationaal Rapporteur dan ook “hét teken van digibewustzijn, digivaardigheid en digibereikbaarheid en de erkenning van technologie als kans.”

Analoge wereld en digitale wereld samen één

In haar in oktober 2011 gepubliceerde eerste rapportage kinderpornografie concludeerde de Nationaal Rapporteur dat de overheid bij de aanpak van kinderpornografie onvoldoende de verbinding tussen de analoge en de digitale wereld wist te leggen. Maar niet alleen de overheid, ook andere belangrijke stakeholders legden onvoldoende de link tussen de online en offline wereld. “Ook zij moeten inzien dat kinderpornografie seksueel geweld is tegen kinderen dat plaatsvindt in de analoge én in de digitale wereld,” aldus de Nationaal Rapporteur, Corinne Dettmeijer.

Commissie Deetman

De aanbeveling om te komen tot een geïntegreerde aanpak van seksueel geweld tegen kinderen werd onlangs in de volle breedte onderschreven door de Commissie Deetman, die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. “Een oplossing voor dit probleem is niet voorhanden. Zoals de Nationaal Rapporteur Mensenhandel aanbeveelt is hier een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Het gaat hierom centrale regie bij preventie, signalering, registratie, opsporing, vervolging, berechting, hulpverlening en nazorg. Dit alles is de beste manier om dit probleem in te dammen en om nieuwe slachtoffers te voorkomen,” aldus de Commissie Deetman in haar eindrapport.