Bezoek mensenhandelexperts Raad van Europa

Bezoek mensenhandelexperts Raad van Europa

Van 3 tot 7 juni bezocht een delegatie van de Group of Expert on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) van de Raad van Europa Nederland. De expertgroep bezocht Nederland in het kader van de implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa. Op maandag 3 juni werden de experts ontvangen door de Nationaal Rapporteur.

De Nationaal Rapporteur wees tijdens het gesprek onder meer op de specialisatie van rechters in mensenhandelzaken, waarmee Nederland internationaal gezien voorop loopt. De aanbeveling tot specialisatie van rechters deed de rapporteur onder meer in haar onderzoek naar jurisprudentie in mensenhandelzaken uit 2012. Daarnaast vroeg zij onder meer aandacht voor minderjarige Nederlandse slachtoffers van mensenhandel. De rapporteur vreest dat het aantal minderjarigen dat slachtoffer wordt van mensenhandel groter is dan tot nu toe terug te zien is in de cijfers. Voor slachtoffers van loverboys moet er specialistische zorg zijn.

Na het bezoek aan de Nationaal Rapporteur ontmoetten de experts van GRETA vertegenwoordigers van overige overheidsinstanties en organisaties, zoals CoMensha en College voor de Rechten van de Mens.