Eerste internationale expertmeeting over binnenlandse mensenhandel is succes

Eerste internationale expertmeeting over binnenlandse mensenhandel is succes

Op de eerste dag van de Week van Kinderen Veilig organiseerde de Nationaal rapporteur de eerste internationale expertmeeting over binnenlandse mensenhandel. In Den Haag kwamen maandag dertig experts uit de Verenigde Staten, Nederland, België, Canada, Duitsland en Groot-Brittannië bijeen om intensief in gesprek te gaan over de seksuele uitbuiting van jonge slachtoffers door jonge daders, in de volksmond bekend als het ‘loverboyfenomeen’.

Binnenlandse mensenhandel komt overal voor. Je moet er echter naar zoeken, wil je het zien. Tijdens de bijeenkomst deelden experts op het gebied van opsporing, vervolging, hulpverlening, wetenschap en beleid ervaringen over de wijze waarop binnenlandse mensenhandel zich in hun land voordoet. Deze uitwisseling van kennis en ervaringen leverde nieuwe inzichten op, zowel ten aanzien van de slachtoffers als ten aanzien van de daders en de dynamiek tussen beide. Duidelijk werd dat het een illusie is om te denken dat binnenlandse mensenhandel altijd en uitsluitend is te herleiden tot kwetsbaarheid als gevolg van een lage levensstandaard. Deze inzichten zijn belangrijk voor een effectieve aanpak van seksuele uitbuiting van jonge slachtoffers door jonge daders.

In 2014 krijgt de expertmeeting een vervolg. Dan organiseert de Nationaal rapporteur een bredere conferentie over binnenlandse mensenhandel. Naar aanleiding van de expertmeeting van deze week zal de rapporteur verscheidene artikelen publiceren over binnenlandse mensenhandel en in het bijzonder de seksuele uitbuiting van jonge slachtoffers door jonge daders.

De expertmeeting valt binnen de Week van Kinderen Veilig, georganiseerd door de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik  en de ’19 Days of activism for prevention of abuse and violence against children’  van de Women’s World Summit Foundation.

De Week van Kinderen Veilig duurt nog tot 23 november. Voor meer informatie over de overige activiteiten in de week, zie www.weekvankinderenveilig.nl of volg de hashtag #WvKV op Twitter. Voor meer informatie over de campagne ’19 Days of Activism for prevention of abuse and violence against children’ zie www.woman.ch.