Nationaal Rapporteur ondersteunt Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik

Nationaal Rapporteur ondersteunt Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik

Op 14 mei 2013 presenteerde André Rouvoet als voorzitter van een onafhankelijke commissie het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dit kwaliteitskader is opgesteld om het risico op seksueel misbruik van jongeren in de jeugdzorg tegen te gaan. De commissie Rouvoet werd op initiatief van de jeugdzorg ingesteld nadat de Commissie Samson in 2012 concludeerde dat jongeren die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg worden geplaatst onvoldoende beschermd worden tegen seksueel misbruik.

Met waardering heeft de Nationaal rapporteur kennis genomen van het Kwaliteitskader. Het is zeer belangrijk dat de Jeugdzorg zich op deze wijze committeert aan het terugdringen van seksueel misbruik.  Het is goed dat het taboe dat in de jeugdzorg op seksualiteit rust doorbroken wordt. Medewerkers in de jeugdzorg moeten, net als andere professionals die in direct contact staan met jongeren, beschikken over actuele kennis en instrumenten om signalen van seksueel misbruik te zien, te registreren, bespreekbaar te maken, adequaat in te grijpen en kinderen die getraumatiseerd zijn door diverse vormen van seksueel misbruik te behandelen. Het is daarbij ook van belang dat kinderen die in de jeugdzorg geplaatst zijn niet opnieuw slachtoffer worden van seksueel geweld.

De Commissie Rouvoet zal de uitwerking van het kwaliteitskader in de jeugdzorg monitoren. Dit is erg belangrijk niet alleen om te zorgen dat de maatregelen echt worden gerealiseerd, maar ook omdat de jeugdzorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. Ook de Nationaal rapporteur zal de implementatie van het kwaliteitskader volgen, en hier in de eerste rapportage over seksueel geweld tegen kinderen aandacht aan besteden. Deze zal naar verwachting in december 2013 verschijnen.