Nationaal Rapporteur wijst op belang internationale aanpak orgaanhandel

Nationaal Rapporteur wijst op belang internationale aanpak orgaanhandel

Aankomend weekend vindt in Rotterdam een internationaal congres over orgaanhandel plaats. Daar wordt gewezen op het verband tussen orgaanhandel en mensenhandel en het belang van internationale samenwerking op dit gebied.

Gebrek aan betrouwbare informatie

Betrouwbare informatie over orgaanhandel bestaat nauwelijks, zo concludeerde de Nationaal Rapporteur in 2012 in een onderzoek naar mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. “Het is daarom lastig zicht te krijgen op de netwerken die hierachter schuilgaan”, zegt rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen. “Feit is wel dat waar geld aan mensen en aan het menselijk lichaam kan worden verdiend, ook het risico op mensenhandel bestaat. Zolang weinig inzicht blijft bestaan in deze problematiek is ook niet uit te sluiten dat mensen in het buitenland worden gedwongen tot het afstaan van een orgaan.”

Congres

Het ELPAT-congres dat dit weekend plaatsheeft in Rotterdam is gericht op de uitwisseling van informatie tussen wetenschappers en medische beroepsbeoefenaars vanuit alle delen van de wereld. Naast ethische, psychologische en medische aspecten komt ook nadrukkelijk het verband tussen orgaanhandel en mensenhandel aan bod. Het hoofd van het bureau geeft namens de Nationaal Rapporteur over dit onderwerp een presentatie, naar aanleiding waarvan een debat plaatsvindt.

Internationale samenwerking

De Nationaal Rapporteur verwelkomt de internationale opzet van het congres. Orgaanhandel is een globale markt, waarin donoren, ontvangers, medisch betrokkenen en bemiddelaars soms allemaal uit andere landen komen. Dat bleek ook afgelopen zondag, in een documentaire die het KRO-programma Brandpunt uitzond. Daarin lukte het een onderzoeksjournalist in Parijs in contact te komen met een bemiddelaar die voor de transplantatie verwees naar een kliniek in Mexico. Dettmeijer: "De documentaire bevestigt dat de aanpak van deze problematiek uitsluitend slaagt als internationaal opgetreden en samengewerkt wordt. Initiatieven zoals het ELPAT-congres juich ik daarom zeer toe."