Stijging veroordelingen mensenhandel in 2012

Stijging veroordelingen mensenhandel in 2012

Het lukt steeds vaker om tot een veroordeling voor mensenhandel te komen. Tot die conclusie komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van onderzoek naar cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) over vervolging en berechting van mensenhandelzaken. De cijfers vormen een update op het rapport ‘Mensenhandel in en uit beeld’ uit december 2012.

Aantal ingeschreven mensenhandelzaken opnieuw gestegen

Voor het derde jaar op rij was in 2012 een stijging te zien in het aantal bij het OM ingeschreven mensenhandelzaken: 311 ten opzichte van 257 in 2011. Een recordaantal. “De stijging in het aantal mensenhandelzaken wil niet zeggen dat mensenhandel in Nederland toeneemt”, aldus Corinne Dettmeijer, “maar wel dat we het steeds beter zijn gaan zien. Het is duidelijk dat mensenhandel voor politie en OM als prioriteit geldt.”

109 veroordelingen voor mensenhandel

71% van de 153 door de rechter in eerste aanleg afgedane mensenhandelzaken eindigde in 2012 in een veroordeling. Het jaar ervoor was dat nog 60%. Daarmee is het aandeel veroordelingen op het niveau van vóór 2007. Overigens wordt in de cijfers van het OM helaas geen onderscheid gemaakt tussen seksuele en overige uitbuiting. De rapporteur beval reeds eerder aan om dit onderscheid wel te maken.