Terugblik symposium seksueel geweld tegen kinderen

Terugblik symposium seksueel geweld tegen kinderen

Op 12 april vond het door de Nationaal Rapporteur georganiseerde Symposium Seksueel Geweld tegen Kinderen plaats. Professionals uit het hele werkveld waren bijeen, wat leidde tot vruchtbare gesprekken. Tijdens het symposium presenteerde de Nationaal Rapporteur de opzet van de eerste rapportage seksueel geweld tegen kinderen. De rapportage zal eind 2013 verschijnen.

Rapportage seksueel geweld tegen kinderen

Na een welkomstwoord waarin Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer haar onderzoekstaak uiteenzette, ontvouwde onderzoeker Laura Menenti de onderzoeksplannen voor de eerste rapportage seksueel geweld tegen kinderen. Deze zal slachtoffers en daders volgen in hun gang van signalering naar respectievelijk hulpverlening en berechting. Met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens schetst de rapportage straks wat goed gaat en wat beter kan. Op deze plannen kwamen veel positieve reacties en nuttige aanvullingen vanuit het publiek.

Presentaties

Het tweede deel van het programma bestond uit presentaties van uiteenlopende experts. In zijn presentatie over opsporing benadrukte en illustreerde Felix Zanderink, kinderpornospecialist bij de politie Twente, dat ieder detail op kinderpornografisch materiaal kan leiden naar slachtoffers en daders. Iva Bicanic, psycholoog en coördinator bij het Centrum Seksueel Geweld, gaf aan dat seksueel trauma van slachtoffers behandeld kan worden. Een vroege interventie zou zelfs posttraumatische stress-stoornis kunnen voorkomen en ieder slachtoffer zou hier dan ook recht op moeten hebben. Jan Hendriks (hoofd jeugdafdeling bij De Waag in Den Haag en hoogleraar aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam) ging in op de behandeling van zedendaders. Behandeling van daders beperkt recidive. Onder jeugdige zedendaders is het risico op recidive heel klein. De behandeling die zij nodig hebben is over het algemeen niet heel intensief, maar moet wel specifiek zijn (niet generiek). Jan-Dirk Sprokkereef (bestuurder Bureau Jeugdzorg Utrecht en vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland) liet in zijn betoog de kansen zien die de transitie van de Jeugdzorg met zich meebrengt.

Paneldiscussies

Na deze krachtige presentaties werd het inhoudelijke deel van de middag afgesloten met twee paneldiscussies. Zedenrechercheur Yet van Mastrigt (politie Hollands-Midden) en vertrouwensarts Henrique Sachse (AMK Haaglanden) discussieerden over het spanningsveld tussen hulpverlening en strafrechtelijke opsporing en de hiermee samenhangende samenwerking van AMK’s en Bureaus Jeugdzorg met politie en justitie. In de tweede paneldiscussie tussen Kamerlid Peter Oskam (CDA) en psychotherapeut Jan Willem van den Berg (Van der Hoevenkliniek) stond de rol en duur van TBS-behandelingen van daders centraal.

De inspirerende middag werd afgesloten met een gezellige borrel met sprekers en deelnemers. Rapporteur Corinne Dettmeijer is sprekers en deelnemers dankbaar voor hun medewerking aan het symposium en het delen van waardevolle informatie uit de dagelijkse praktijk.