Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op 18 februari ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Hoewel de Nationaal rapporteur de Jeugdwet op bepaalde punten nog onvolledig acht, verwacht zij dat deze wet de gemeenten in principe goed in staat stelt om de jeugdhulp te organiseren voor jeugdigen en hun ouders.

Met de nieuwe wet wordt ook het signaleren van en hulp bieden aan minderjarige slachtoffers en plegers van seksueel geweld en mensenhandel een verantwoordelijkheid van gemeenten. De Nationaal rapporteur zal op termijn bekijken hoe gemeenten dit vormgeven en hierin slagen. Tegelijkertijd zal de Nationaal rapporteur erop toezien dat de invoering van de wet in combinatie met de ingeplande budgetkortingen voor gemeenten niet ten koste gaat van de toegankelijkheid van de zorg en hulpverlening voor deze kinderen.

In de aanloop naar de Jeugdwet heeft de Nationaal rapporteur gereageerd op de consultatieversie van de wet en het bijbehorende uitvoeringsbesluit. Nog altijd beschouwt zij het als een gemiste kans dat de bestaande kwaliteitskaders voor jeugdhulp- en pleegzorgaanbieders niet wettelijk zijn geborgd. Tevens uit zij haar zorgen over de wijze waarop de totstandkoming van de beleidsinformatie is vastgelegd. Om de georganiseerde jeugdhulp goed te kunnen monitoren benadrukt de Nationaal rapporteur dat zowel gemeenten als uitvoerende organisaties relevante beleidsinformatie op eenduidige wijze verstrekken. De problematiek waarvoor jeugdhulp geboden wordt, vormt bijvoorbeeld essentiƫle informatie om de effectiviteit van de hulp te kunnen beoordelen. Registratie van dergelijke informatie moet uiteraard wel gepaard gaan met strenge privacy-waarborgen.