Meer pedoseksuelen onder toezicht reclassering

Meer pedoseksuelen onder toezicht reclassering

In de afgelopen jaren zijn steeds meer veroordeelde zedendelinquenten met minderjarige slachtoffers (pedoseksuelen) onder toezicht van de reclassering gesteld. Dat blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over 2008-2012, op basis van gegevens van reclasseringsorganisaties. Op 17 februari verscheen hierover een artikel op NOS.nl. De cijfers zijn afkomstig uit het nog te verschijnen rapport over seksueel geweld tegen kinderen in Nederland.

De cijfers gaan zowel over veroordeelden die een hands-on delict hebben gepleegd, zoals ontucht of verkrachting, als veroordeelden die hands-off delicten hebben gepleegd (zoals het bezitten en verspreiden van kinderpornografie).

Sinds 2009 is het aantal onder toezicht gestelde zedendelinquenten met minderjarige slachtoffers ieder jaar gestegen. In 2012 werden in totaal 420 veroordeelde zedendelinquenten onder toezicht van de reclassering gesteld. In 2009 waren dat er 241. Van de 420 zedendelinquenten die in 2012 onder toezicht werden gesteld, waren 49 daders veroordeeld voor zowel hands-on als hands-off delicten, oftewel fysiek misbruik en kinderpornografie. In 2008 vielen 18 daders in die categorie.

Tabel: Nieuwe reclasseringstoezichten per jaar, 2008-2012

JaarNieuwe ondertoezichtstellingenWaarvan veroordeeld voor misbruik en kinderpornografie
200824818
200924124
201030531
201133947
201242049

Bron: Nationaal rapporteur o.b.v. gegevens reclasseringsorganisaties.

Maatschappelijk debat

Aanleiding voor het beschikbaar stellen van deze gegevens is het maatschappelijke debat over de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving, dat aanwakkerde nadat media op 15 februari berichtten over de huisvesting van zedendelinquent Benno L. in Leiden. Verreweg de meeste zedendelinquenten keren op termijn terug in de samenleving. Met enige regelmaat leidt dit tot maatschappelijke onrust. De Nationaal Rapporteur schreef hierover eerder het artikel “Isoleren zedendelinquenten is niet de juiste weg.”

Seksueel geweld in Nederland

De Nationaal Rapporteur rapporteert over de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland en doet aanbevelingen aan de regering om dit probleem aan te pakken. Meer informatie over de beschikbaar gestelde cijfers verschijnt in haar rapport over seksueel geweld tegen kinderen. Op 27 mei nemen de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit rapport in ontvangst. Het rapport bevat kwantitatieve en kwalitatieve informatie over slachtoffers en daders, op basis van gegevens van onder meer Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, bureaus Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, politie, Openbaar Ministerie en reclassering.