Nationaal Rapporteur naar expertmeeting Verenigde Naties

Nationaal Rapporteur naar expertmeeting Verenigde Naties

De Nationaal Rapporteur neemt op 9 en 10 juni deel aan de Expert Consultation on ICTs and Violence against Children van de Verenigde Naties. De expertmeeting brengt experts van nationale overheden, VN-organisaties, internationale organisaties, onafhankelijke kinderrechtenorganisaties, academici, maatschappelijke organisaties en bedrijven bijeen. Corinne Dettmeijer houdt op uitnodiging van de Speciale VN-Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen een presentatie over de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld in de context van de wereldwijd razendsnelle digitale ontwikkelingen.

De meeting wordt georganiseerd door de Speciaal VN-Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen, Marta Santos Pais, in samenwerking met UNICEF en maatschappelijke organisaties. Tijdens de expertmeeting wordt ingegaan op de risico’s die kinderen online kunnen lopen, de aard en omvang van het online geweld tegen kinderen, en de wijze waarop overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken om online geweld aan te pakken. Daarbij wordt ook expliciet gekeken naar de kansen die nieuwe technologieën hiervoor bieden. De Nationaal Rapporteur gaat onder meer in op de bevindingen uit haar rapportages over kinderpornografie en het onlangs gepubliceerde rapport over seksueel geweld tegen kinderen.