Rapport “Mensenhandel in en uit beeld II” beschikbaar in het Engels

Rapport “Mensenhandel in en uit beeld II” beschikbaar in het Engels

Het rapport “Mensenhandel in en uit beeld II” is nu beschikbaar in het Engels. Het rapport, dat cijfers bevat over slachtoffers en hun bescherming, daders en hun werkwijzen, en de opsporing, vervolging en berechting van mensenhandel, verscheen in mei 2014 in het Nederlands.

Het rapport bevat cijfers over de periode 2008-2012. De cijfers reikten organisaties handvatten aan om kritisch te kijken naar hun eigen inspanningen om mensenhandel aan te pakken – en deze waar mogelijk te verbeteren. Het rapport geeft aan waar de aanpak van mensenhandel verder verbeterd kan worden: meer zicht kan gecreëerd worden op de netwerken, faciliteerders en de geldstromen. Mensenhandelaren opereren meestal niet alleen, daarom moeten mensenhandelnetwerken goed in kaart worden gebracht. Ook moet er meer aandacht komen voor het in beeld brengen van personen en organisaties die het delict bewust dan wel onbewust faciliteren. Het inzichtelijk maken van alle schakels in het mensenhandelproces komt de opsporing, vervolging en berechting ten goede, blijkt onder meer uit onder meer uit het onderzoek.

In het nieuwsbericht bij het Engelstalige rapport wordt bovendien ingegaan op de recent verschenen internationale rapporten over mensenhandel van de United Nations Office on Drugs and Crime en van de Europese Commissie.

Nieuwste cijfers

In september 2014 publiceerde de Nationaal Rapporteur twee updates met de meest recente kerncijfers (over de periode 2009-2013) over mogelijke slachtoffers en de vervolging en berechting van mensenhandel. Beide publicaties zijn hier te vinden: