Uitzending EenVandaag over betere opvang voor slachtoffers loverboys in jeugdzorg

Uitzending EenVandaag over betere opvang voor slachtoffers loverboys in jeugdzorg

Op 8 december besteedde tv-programma EenVandaag aandacht aan het actieplan van de commissie Azough om de opvang van slachtoffers van loverboys in jeugdzorginstellingen te verbeteren. In de uitzending liet de Nationaal Rapporteur weten tevreden te zijn met het actieplan en de uitvoering ervan met belangstelling te volgen. De noodzaak van een dergelijk actieplan ligt ook in lijn met eerdere rapporten en aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur.

De aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur en het aanhoudend aantal geregistreerde minderjarige (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, vormden onder meer de aanleiding voor het instellen van de Commissie-Azough. De jeugdzorg laat daarmee zien het probleem serieus aan te pakken. Het gepresenteerde actieplan van de commissie, getiteld “Hun verleden is niet hun toekomst. Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd”, moet er onder meer toe leiden dat slachtoffers van binnenlandse mensenhandel sneller worden herkend en doorverwezen, dat deze slachtoffers alleen nog maar in meidengroepen worden opgevangen en dat er beter wordt samengewerkt met politie.

Combinatie van jeugdzorg- en mensenhandelexpertise

Onlangs werd ‘Roffa’ geopend, een nieuwe opvang in Rotterdam voor slachtoffers van binnenlandse mensenhandel. In deze opvang wordt de expertise van jeugdzorginstelling Horizon gecombineerd met de expertise die Fier Fryslân afgelopen jaren heeft opgebouwd met de opvang en behandeling van slachtoffers van mensenhandel. Het doel is om een landelijk werkende voorziening neer te zet­ten en een behandelprogramma te ontwikkelen specifiek voor deze doelgroep.

Jeugdzorg naar gemeenten

Het actieplan verschijnt vlak voor de transitie van jeugdzorg naar gemeenten, die vanaf 1 januari 2015 ingaat. In de uitzending uit Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer nog wel haar zorgen de aanwezige expertise bij de multidisciplinaire wijkteams als het aankomt op het signaleren van mensenhandel. Tegelijkertijd ziet zij ook kansen. Zo liggen er mogelijkheden om de samenwerking tussen (jeugd-)zorginstellingen en de politie te verbeteren doordat op gemeentelijk niveau de lijnen korter zullen zijn.