Uitzending Zembla over slachtoffers loverboys in jeugdzorginstellingen

Uitzending Zembla over slachtoffers loverboys in jeugdzorginstellingen

Op 10 april 2014 besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys. De Nationaal Rapporteur pleit al enige jaren voor gespecialiseerde opvang voor deze slachtoffers van binnenlandse mensenhandel binnen jeugdzorg.

In de uitzending uit rapporteur Corinne Dettmeijer haar zorgen over de signalering van slachtofferschap binnen jeugdzorginstellingen.
In haar Negende rapportage deed de rapporteur de aanbeveling te investeren in het herkennen van slachtofferschap. De aanduiding 'loverboyslachtoffers' wordt door hulpverleners verschillend geïnterpreteerd, met als gevolg dat slachtoffers onvoldoende worden herkend. "Loverboyslachtoffers zijn mensenhandelslachtoffers. Zo moeten zij ook worden gezien", zei zij daarover. De hulp en behandeling moet dan ook gericht zijn op slachtofferschap van mensenhandel en het risico op herhaald slachtofferschap moet worden verkleind.

In reactie heeft Jeugdzorg Nederland aangekondigd een commissie in te stellen. De commissie zal een actieplan opstellen voor de aanpak van de problematiek binnen jeugdzorg. De rapporteur zal de verrichtingen van de commissie nauwlettend volgen.

Kijk de uitzending van Zembla hier terug:Uitzending Zembla, 10 april 2014