Verenigde Staten luisteren naar Rapporteur

Verenigde Staten luisteren naar Rapporteur

Afgelopen week vond de hoorzitting plaats in de mogelijk baanbrekende Amerikaanse rechtszaak waarvoor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een bijdrage leverde als ‘vriend van het hof’. De zaak is van groot belang om adequate compensatie voor slachtoffers van kinderpornografie te waarborgen. Behalve het bijwonen van de hoorzitting in het Amerikaans Hooggerechtshof, deelt Corinne Dettmeijer haar kennis en ervaringen op een aantal prestigieuze universiteiten.

Hoorzitting

Een uitgebreide beschrijving van de zaak Paroline v. United States is te lezen in het nieuwsbericht ter gelegenheid van de indiening van de amicus curiae (‘vriend van het hof’) brief. Tijdens de hoorzitting op 22 januari gaven de Supreme Court Justices (oftewel, de raadsheren van het Amerikaans Hooggerechtshof) meermaals te kennen het een bijzonder lastig vraagstuk te vinden. Heeft een slachtoffer recht op volledige vergoeding van alle schade door een bezitter van kinderpornografie? Terwijl dit enerzijds als buitenproportioneel wordt aangemerkt, vinden de raadsheren het eveneens onwenselijk als slachtoffers geen compensatie van bezitters kunnen ontvangen.

De Amerikaanse regering bepleitte een middenweg, waarbij rechters in iedere afzonderlijke zaak een inschatting maken van een redelijk aandeel in de totale schade. Het slachtoffer, gesteund door onder andere de amicus curiae brief van de Rapporteur, is van mening dat dit probleem het best opgelost kan worden door de juridische doctrine van hoofdelijke aansprakelijkheid: alle daders zijn aansprakelijk voor de volledige schade en dienen onderling verhaal te halen. Zo wordt het slachtoffer ontzien en worden daders belast met juridische procedures. Dit werd eveneens opgelegd aan Robert M. en zijn echtgenoot Richard van O. voor de schade veroorzaakt door hun bezit van kinderpornografie.

De Supreme Court doet naar verwachting in juni uitspraak in deze zaak, die veel aandacht kreeg van de Amerikaanse media. Onder dit bericht staat een kleine selectie met links naar enkele toonaangevende media. Ook in Nederland zijn berichten verschenen in onder andere Trouw en De Telegraaf.

Lezingen aan Amerikaanse universiteiten

De Rapporteur vervolgt haar bezoek met een lezingenreeks. Op 22 januari sprak zij in Washington DC op Georgetown University en voor medewerkers van leden van het Congres van de Verenigde Staten. In de komende dagen reist ze naar Boston om haar ervaring te delen op Harvard Law School en Northeastern University en staan lezingen gepland in New York op Columbia Law School en New York University.

Uitgangspunt van de lezingen is haar betoog in de zaak Paroline v. United States. Er is eveneens aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals sexting, grooming en webcam kindersekstoerisme. Ook gaat zij in op de recente zaak waarin een negentienjarige Rotterdamse hacker kinderporno produceerde door webcams van nietsvermoedende computergebruikers in te schakelen. Dettmeijer probeert met haar lezingen studenten aan het denken te zetten over de voortdurende uitdaging die nieuwe technologie biedt voor het recht. De nasleep van de Robert M-zaak toonde aan dat het recht in veel gevallen noodgedwongen achter de feiten aan loopt. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat dit op korte termijn zal veranderen, kan het geen kwaad om nieuwe ontwikkelingen tijdig te duiden en vooruit te lopen op mogelijke juridische antwoorden.