Nationaal Rapporteur biedt rapport "On solid ground" aan

Nationaal Rapporteur biedt rapport "On solid ground" aan

Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer presenteerde op 17 maart 2015 het rapport “On solid ground” aan de Children’s Commissioner for England. Het rapport is een vertaling van het in mei 2014 uitgekomen rapport “Op goede grond”, waarin de Nationaal Rapporteur de aard, omvang en aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland in kaart brengt en analyseert. In het rapport constateert de Nationaal Rapporteur dat er in Nederland teveel slachtoffers en daders van seksueel geweld tegen kinderen niet gezien worden en dat de drempels om slachtoffers te herkennen, te melden en hulp te bieden - evenals de drempels om daders op te sporen, te vervolgen en te berechten - moeten worden verlaagd.

Tijdens een ontmoeting in Londen besprak Corinne Dettmeijer met Sue Berelowitz de aanpak van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en mensenhandel in zowel Nederland als Engeland. Sue Berelowitz is plaatsvervangend Children’s Commissioner en leidde het onderzoek dat leidde tot de geruchtmakende "Inquiry into Child Sexual Exploitation in Gangs and Groups" (2013). Op dit moment onderzoekt de Children’s Commissioner de omvang en aanpak van seksueel misbruik van kinderen binnen de familie in Engeland.