Prinses Beatrix bezoekt opvang slachtoffers mensenhandel in Rotterdam

Prinses Beatrix bezoekt opvang slachtoffers mensenhandel in Rotterdam

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan Roffa in Rotterdam. Roffa verzorgt de opvang en behandeling van meisjes en jonge vrouwen van 12 tot en met 23 jaar die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van binnenlandse mensenhandel.

Roffa is een samenwerking tussen Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en Fier, expertisecentrum op het gebied van slachtofferschap van mensenhandel. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat slachtoffers gespecialiseerde en aaneengeschakelde zorg krijgen, van de opvang in een gesloten voorziening tot behandeling en nazorg in een open voorziening. Horizon en Fier richten de behandeling op de onderliggende problematiek van de slachtoffers. In veel gevallen gaat er namelijk een lange geschiedenis van verwaarlozing, mishandeling en misbruik aan vooraf. Daarnaast is er ook aandacht voor de omgeving en de omstandigheden van de meisjes, zoals ouders en familie, vrienden, school, competenties, maar ook voor het doen van aangifte.

Tijdens het bezoek van Prinses Beatrix vertelden medewerkers en samenwer-kingspartners van Fier en Horzion de Prinses over hun werkzaam-heden. Ook sprak zij met slachtoffers van mensenhandel, vaak aangeduid als slachtoffers van loverboys. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer informeerde de Prinses over de bescherming van minderjarige slachtoffers van binnenlandse mensenhandel.

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijk-heidsrelaties, bijvoorbeeld bij geweld tussen ouders en kinderen of tussen partners. De organisatie zet zich in om geweld te voorkomen en te stoppen en biedt hulp bij de gevolgen ervan. Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en gezinnen met ernstige, complexe problemen en richt zich met name op het vernieuwen van gezagsverhoudingen.

Bron: RVD.

Meer informatie

Over Roffa.