Prostitutiewet nodig, pooierverbod overbodig

Prostitutiewet nodig, pooierverbod overbodig

In 2014 zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot prostitutie in Nederland. De drie onderzoeken – uitgevoerd in opdracht van het WODC – gaan over vergunningenbeleid, toezicht en handhaving in de prostitutiebranche, over niet-legale prostitutie en tot slot over de sociale positie van sekswerkers. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengebracht in een overkoepelend en samenvattend rapport, getiteld ‘Prostitutie in Nederland anno 2014’. Daarnaast verscheen een inventarisatie van opvattingen in het juridisch werkveld over een strafrechtelijk ‘pooierverbod.’

De onderzoeken naar prostitutie bevestigen nogmaals de noodzaak van een uniform prostitutiebeleid. De Nationaal Rapporteur moet helaas, anders dan het beeld dat uit de onderzoeken naar voren komt, constateren dat het geen uitzondering is dat minderjarigen in de prostitutie worden aangetroffen. Tegelijkertijd blijft het lastig om de omvang van niet-legale prostitutie op een betrouwbare manier te schatten.

Lees de volledige reactie van de Nationaal Rapporteur via onderstaande link. Meer informatie over mensenhandel in relatie tot prostitutie vind je hier.