Universiteit Leiden start met keuzevak mensenhandel

Universiteit Leiden start met keuzevak mensenhandel

In samenwerking met de Nationaal Rapporteur verzorgt de Universiteit Leiden vanaf maart een keuzevak over mensenhandel. Het vak wordt aan rechtenstudenten, studenten criminologie en overige geïnteresseerden uit de sociaalwetenschappelijke hoek aangeboden. Met de samenwerking laat Rapporteur Corinne Dettmeijer zien dat mensenhandel een prominente plek in de academische wereld verdient. “De aanpak van mensenhandel is niet alleen iets voor de overheid. Academisch onderwijs vergroot de aandacht voor mensenhandel, nu en in de toekomst.”

Mensenhandel komt in vele verschijningsvormen en sectoren voor. Uitbuiting vindt plaats binnen de seksindustrie, maar bijvoorbeeld ook in de land- en tuinbouw, horeca- en schoonmaaksector. Daarnaast vallen handel in organen of onder dwang stelen ook onder het misdrijf. In dit vak krijgen studenten de kans om de complexiteit en veelzijdigheid van mensenhandel te doorgronden. Juist die complexiteit maakt dat aan mensenhandel op verschillende geografische niveaus aandacht wordt besteed: van mondiaal tot lokaal niveau. In het vak wordt hierop een blik geworpen en proberen de docenten inzicht te geven in de onderlinge verhoudingen tussen deze niveaus.

Het vak, dat op 10 maart start, belicht mensenhandel zowel vanuit juridisch, criminologisch als beleidsmatig perspectief. Naast aandacht voor de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel, wordt binnen het vak juist ook naar andere rechtsgebieden gekeken die een noodzakelijke rol spelen in het voorkomen van mensenhandel en het beschermen van slachtoffers.

Het vak staat onder leiding van hoogleraren Tineke Cleiren (straf- en strafprocesrecht) en Joanne van der Leun (criminologie). Een aantal colleges en werkgroepen zal worden verzorgd door Corinne Dettmeijer en onderzoekers van haar bureau.

De Nationaal Rapporteur hecht er waarde aan dat universiteiten aandacht besteden aan mensenhandel. Het tegengaan van mensenhandel is te belangrijk om alleen aan overheden over te laten. Corinne Dettmeijer ziet ook een belangrijke rol weggelegd de media en de samenleving als geheel. Om die reden stelde zij eerder al, in samenwerking met UNESCO, lesmateriaal samen voor onderzoeksjournalisten in opleiding. “Wetenschappelijk onderzoek naar mensenhandel is van groot belang. Academisch onderwijs over het onderwerp vergroot de aandacht daarvoor, nu en in de toekomst, en leidt uiteindelijk tot beter en effectiever beleid.”

Meer informatie over het keuzevak mensenhandel is te lezen in de studiegids van Universiteit Leiden: