Wensouders beter voorlichten over draagmoeder in buitenland

Wensouders beter voorlichten over draagmoeder in buitenland

Wensouders die naar het buitenland gaan voor een draagmoeder moeten door de overheid actiever worden voorgelicht over de omstandigheden waarin draagmoeders kunnen verkeren. De rechten van draagmoeders worden namelijk niet in elk land gewaarborgd. Die boodschap heeft de Nationaal Rapporteur meegegeven aan de Staatscommissie Herijking ouderschap, die zich onder meer bezighoudt met de vraag of de wetgeving over draagmoederschap verbeterd moet worden. Corinne Dettmeijer werd door de commissie gehoord naar aanleiding van een rapport dat zij eerder uitbracht over gedwongen commercieel draagmoederschap.

Dettmeijer wijst erop dat het soms onbekend is onder welke omstandigheden draagmoeders in het buitenland hun kind afstaan. Vooral in arme landen bestaat de kans dat draagmoeders niet uit vrije wil kiezen voor het dragen van een kind. Daarbij zijn dan bijvoorbeeld anderen betrokken die geld verdienen aan de draagmoeder, terwijl de draagmoeder blijft zitten met de financiƫle risico's en gezondheidsrisico's. In dat geval kan sprake zijn van uitbuiting, zegt Dettmeijer. "Het risico daarop moet voor wensouders duidelijk zijn als zij besluiten voor een draagmoeder naar het buitenland te gaan."

Rapport

Over gedwongen, commercieel draagmoederschap publiceerde de Nationaal Rapporteur in 2012 een rapport. Ook daarin adviseerde zij de ministers van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer te doen aan voorlichting. "Hoewel ik wel zie dat de informatie op de website van de Rijksoverheid inmiddels ingaat op het risico van uitbuiting, is het belangrijk dat deze informatie breder en actiever wordt uitgedragen." Dettmeijer deed haar oproep onlangs tijdens een hoorzitting van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Die commissie is ingesteld op verzoek van de staatssecretaris van VenJ en buigt zich, naast vraagstukken over afstamming en meerouderschap, ook over draagmoederschap. De commissie verwacht voor 1 mei 2016 rapport uit te brengen.

Algemeen Overleg

Op dinsdag 8 september stemt de Tweede Kamer over een motie waarin de regering wordt verzocht meer te doen aan ontmoediging van draagmoederschap in landen waar rechten van draagmoeders onvoldoende wettelijk gewaarborgd zijn. Een andere motie pleit voor een actiever opsporings- en vervolgingsbeleid als er aanwijzingen zijn van commercieel draagmoederschap. Commercieel draagmoederschap is in Nederland strafbaar gesteld, maar er vindt geen actieve handhaving plaats.