Nationaal Rapporteur verzorgt openingstoespraak van panel Missing Children in New York

Nationaal Rapporteur verzorgt openingstoespraak van panel Missing Children in New York

Vermiste kinderen en mensenhandel, twee problemen die een grotere verwevenheid kennen dan vaak wordt gedacht. Naar vermiste kinderen die volledig overgeleverd zijn aan een mensenhandelaar, moet de grootste zorg uitgaan. Ter bescherming van deze groep is het noodzakelijk om de kennis over mensenhandel en vermiste kinderen te bundelen en te komen tot één aanpak. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer zal in haar openingstoespraak ten behoeve van het panel “Missing Children: Disappearances, Abductions & Exploitations” aandacht vragen voor deze verwevenheid. Het panel wordt georganiseerd in het kader van de zestigste vergadering van de VN Commission on the Status of Women.

In haar openingstoespraak benadrukt de Nationaal Rapporteur dat mensenhandelaren achter de vermissing van kinderen kunnen zitten. Uit cijfers van de National Center of Missing en Exploited Children blijkt dat één van de vijf meldingen van vermiste kinderen in de VS betrekking heeft op seksuele uitbuiting. Mensenhandelaren zijn betrokken bij de onttrekking van kinderen aan het ouderlijk toezicht. De vraag die bij vermiste kinderen elke keer weer gesteld moet worden is: ‘Wat are they running from, where are they running to and who is making them run?’

Het aanpakken van de verdwijning van kinderen

In haar openingstoespraak beschrijft de rapporteur drie stappen om het onderliggende probleem van de verdwijning van deze kinderen aan te pakken: voorkom en anticipeer op een mogelijke verdwijning van het kind, vind het kind zo snel mogelijk terug en voorkom dat hij of zij opnieuw verdwijnt. 'Kinderen die vermist raken zijn extra kwetsbaar om hun jeugd en waardigheid te verliezen aan de onmenselijke grillen van een mensenhandelaar. Het is aan ons om dat te voorkomen', aldus de Nationaal Rapporteur.

Werkbezoek New York

Na de deelname van de Nationaal Rapporteur aan het panel heeft zij een afspraak op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties (PV). Hier zal zij in gesprek gaan met Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Paul Menkveld en medewerkers van de PV. Daarnaast zal de Nationaal Rapporteur de eerste vertaling van haar rapport “Ontucht voor de rechter” aanbieden aan Speciaal VN-Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen, Marta Santos Pais.

Meer informatie

Op 18 maart verzorgde de Nationaal Rapporteur de openingstoespraak tijdens het panel Missing Children in New York in het kader van de zestigste vergadering van de VN Commission on the Status of Women. In haar openingstoespraak beschrijft de rapporteur de verwevenheid tussen vermiste kinderen en mensenhandel en benoemt daarbij drie stappen om het onderliggende probleem van de verdwijning van deze kinderen aan te pakken.