‘Rol van bedrijven in tegengaan mensenhandel moet vanzelfsprekend worden’

‘Rol van bedrijven in tegengaan mensenhandel moet vanzelfsprekend worden’

Bedrijven en financiële instellingen kunnen en moeten een grote rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van mensenhandel. Dat betoogt Corinne Dettmeijer-Vermeulen vandaag in Boston, tijdens een door de Northeastern University georganiseerd panel. Te vaak wordt volgens de rapporteur nog gedacht in termen van een scheiding tussen de publieke en private sfeer. 'Die twee moeten meer met elkaar samensmelten.'

De laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden van publiek-private samenwerking. Zo voorziet in Nederland de Kamer van Koophandel in training over mensenhandel en wordt ook hotelpersoneel opgeleid in het herkennen ervan. Recent neemt ook ABN Amro initiatieven om te kijken waar de bank behulpzaam kan zijn bij het voorkomen van mensenhandel. Dettmeijer-Vermeulen: 'De best practices zijn er. Maar waar in de komende tijd veel meer aan moet worden gewerkt is dat de rol van private partijen vanzelfsprekend wordt.'

Van een scheidingsparadigma naar een samenwerkingsparadigma

De Nationaal Rapporteur wijst er in haar bijdrage op dat vaak sprake lijkt te zijn van een ‘Separation Paradigm’, de neiging om publieke en private sfeer als gescheiden velden te beschouwen. In Boston benadrukt zij het belang van de vervanging van dit idee voor een ‘Coalition Paradigm’, dat ervan uitgaat dat de publieke en private sfeer niet gescheiden zijn, maar juist allebei betrokken bij dezelfde samenleving. 'Publieke en private instellingen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke problemen', zegt de rapporteur. 'Bedrijven kunnen mensenhandel niet alleen signaleren, maar ook assisteren bij opsporingsonderzoeken en in sommige gevallen zelfs een leidende rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan zelfregulering. Het opzetten van inspectiesystemen door grote bedrijven kan voorkomen dat in productieketens mensenhandel voorkomt.'

Werkbezoek aan de Verenigde Staten

De rapporteur bezoekt deze week meerdere bijeenkomsten over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in de Verenigde Staten. Naast het panel in Boston zal zij een bezoek brengen aan het Family Justice Center in Boston. In het Family Justice Center werken professionals uit verschillende disciplines, zoals medici, politie en hulpverlening, samen aan de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

Morgen brengt Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer een bezoek aan New York. Hier zal zij de openingstoespraak verzorgen bij een panel over vermiste kinderen, in gesprek gaan met Paul Menkveld en medewerkers van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties en een afspraak hebben met Speciaal VN-Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen, Marta Santos Pais.