Aanhoudingen in grote zaak kinderuitbuiting: goed dat kinderen als slachtoffer worden gezien

Aanhoudingen in grote zaak kinderuitbuiting: goed dat kinderen als slachtoffer worden gezien

Politie en OM berichten vandaag over twee aanhoudingen voor het onder dwang laten stelen van kinderen. De Nationaal Rapporteur wees in een in april gepubliceerd onderzoek op het belang van het intensiveren van de aanpak van deze vorm van mensenhandel. Volgens haar worden nog te veel signalen gemist. 'Deze kinderen zijn geen daders, maar slachtoffers.'

In Spanje werden aanhoudingen verricht voor het onder dwang laten zakkenrollen van kinderen. Die stonden onder toezicht van jeugdbescherming in Nederland, maar reisden met volwassenen door heel Europa om op dezelfde manier aan geld te komen. Eerder gebeurde dit meermalen op het Centraal Station van Amsterdam.


De Nationaal Rapporteur publiceerde in april van dit jaar haar rapport ‘Zicht op kwetsbaarheid’, waarin aandacht wordt gevraagd voor de criminele uitbuiting van Roma-kinderen. ‘De uitdaging is om kinderen die zakkenrollen en diefstallen plegen niet als dader, maar als slachtoffer te zien’, zegt Corinne Dettmeijer-Vermeulen. ‘Als je anders naar deze kinderen gaat kijken, kun je als overheid ook de juiste bescherming bieden. Bovendien: een vuist maken tegen de mensenhandel en vermogenscriminaliteit die met deze problematiek gepaard gaan, kan alleen als de personen worden aangepakt die kinderen tot strafbare feiten dwingen. Het is dus zaak te kijken wie de kinderen tot deze daden brengt, dan pas kun je er echt iets tegen doen. Iedereen is daar bij gebaat.

Samenwerking

Bij de aanhoudingen waren niet alleen politie en OM betrokken, maar ook hulpverleningsinstanties. Dettmeijer: ‘De betrokken kinderen worden teruggehaald naar Nederland en vervolgens wordt gekeken naar de beste manier om hen weer perspectief te bieden. Het is een goede zaak dat is samengewerkt met hulpverleningsinstanties. In zaken als deze is dat een must.'

Dettmeijer juicht het toe dat de kinderen niet als crimineel worden behandeld. Volgens haar is er nog veel werk te verzetten om kinderen die onder dwang strafbare feiten moeten plegen uit handen van de criminelen te krijgen en hen de juiste hulp te bieden. ‘Signalen van criminele uitbuiting komen vaak bij de overheid binnen op plekken waar niet per definitie kennis over mensenhandel bestaat, bijvoorbeeld het diefstal- of hennepteam. Daarom moeten ook deze teams getraind worden in het herkennen van signalen van mensenhandel, zodat de echte daders kunnen worden aangepakt en wordt voorkomen dat kinderen als verdachten in een strafproces worden betrokken.’ Dat is volgens Dettmeijer niet alleen een van haar aanbevelingen, maar ook een plicht die voortvloeit uit het Europees recht. 'De komende jaren wordt het een grote opdracht daar op goede wijze gehoor aan te geven.'