Nieuw artikel: Rapporteur wijst op belang van kennis over mensenhandel bij rechters

Nieuw artikel: Rapporteur wijst op belang van kennis over mensenhandel bij rechters

In een nieuw artikel dat de Nationaal Rapporteur heeft gepubliceerd wijst zij op het belang van kennis over mensenhandel bij rechters. Volgens Corinne Dettmeijer-Vermeulen spelen rechters een essentiële rol bij het interpreteren van de mensenhandeldefinitie. ‘Een gedegen kennis over het fenomeen is daarom onontbeerlijk.’

Het artikel, dat zij samen met onderzoeker Luuk Esser schreef, is deze maand gepubliceerd in het internationale blad Anti-Trafficking Review, dat vandaag in Londen officieel werd gepresenteerd. In het artikel signaleren beide auteurs dat in de internationale wetenschappelijke literatuur over mensenhandel te weinig aandacht uitgaat naar de rol die nationale rechters spelen bij de interpretatie van bepalingen die op internationaal recht zijn gebaseerd. Dettmeijer: ‘De aandacht is vooral gericht op de internationale mensenhandeldefinitie en wat daar goed en slecht aan is. Veel minder gaat het om de vraag wat nationale rechters inmiddels in hun eigen landen met die internationale definitie hebben gedaan. Het is zonde dat aan dit perspectief niet meer aandacht wordt besteed.’

Mensenhandel in Nederland

In het artikel besteden de auteurs aandacht aan de wijze waarop de Nederlandse rechter met de Nederlandse strafbepaling is omgegaan (artikel 273f Wetboek van Strafrecht). Die is grotendeels gebaseerd op internationale wet- en regelgeving, maar door de Nederlandse rechter nader ingevuld. Het bestanddeel ‘oogmerk van uitbuiting’, dat onderdeel is van de internationale mensenhandeldefinitie, is hier bijvoorbeeld door de Hoge Raad voorzien van een uitgebreide set van criteria aan de hand waarvan de rechter kan toetsen of sprake was van een dergelijk oogmerk. ‘Via de Nederlandse rechtspraak laten we in het artikel zien dat de internationale definitie door de nationale rechter van meer reliëf is voorzien,' licht Dettmeijer toe. ‘Terwijl academische discussies weleens blijven haken bij de internationale definitie die in 2000 tot stand is gekomen, zie je dat landen zelf al veel verder zijn gegaan.’

Vaticaanstad

Op het belang van kennis over mensenhandel bij rechters heeft de Nationaal Rapporteur al vaker gewezen. Naar aanleiding van een aanbeveling van de rapporteur is in Nederland inmiddels voorzien in gespecialiseerde mensenhandelrechters. De belangrijke rol van rechters wordt door Dettmeijer later deze week ook benadrukt in een speech die zij geeft tijdens de Judges Summit on Human Trafficking and Organized Crime in Vaticaanstad, die wordt georganiseerd door de Pontifical Academy of Social Sciences.