Rapporteur erkent belang van betere bescherming buitenlandse kinderen

Rapporteur erkent belang van betere bescherming buitenlandse kinderen

Er moet meer aandacht uitgaan naar de bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Dat stellen Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel, Defence for Children/ECPAT en Unicef Nederland en ruim vijftig Nederlandse organisaties, advocaten en academici in een oproep tot een Rijksbrede aanpak ter bescherming van buitenlandse kinderen. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer erkent het belang van een Rijksbrede aanpak. ‘Bij de huidige vluchtelingenstroom is het belangrijk dat de meest kwetsbare onder hen kunnen rekenen op goede, effectieve bescherming.’ De oproep wordt vandaag aangeboden aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Met het plan voor de Rijksbrede aanpak spoort de coalitie de Nederlandse overheid aan tot het ontwikkelen van een specifieke strategie ter bescherming van deze groep kwetsbare kinderen. Vanwege het hoge aantal Nederlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel ontwikkelde de Nederlandse overheid in 2011 een Rijksbrede aanpak ter bescherming van slachtoffers van loverboys. Tot op heden ontbreekt echter een soortgelijke aanpak voor buitenlandse kinderen, terwijl uit onderzoeken blijkt dat deze groep een verhoogde kwetsbaarheid voor mensenhandel kent. De minister wordt daarom opgeroepen tot het ontwikkelen van een innovatie, effectieve, integrale aanpak ter bescherming van buitenlandse kinderen die uitgebuit worden. Volgens het plan moet er onder andere meer worden ingezet op het identificeren van slachtoffers, het voorkomen van verdwijningen en internationale samenwerking.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In het plan wordt ook opgeroepen tot effectievere training in het herkennen van signalen van mensenhandel bij kinderen die Nederland inreizen. In haar rapport Monitor mensenhandel: cijfers mogelijke slachtoffers 2011-2015 vroeg de Nationaal Rapporteur reeds aandacht voor deze groep. ‘Het is opvallend dat het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat Nederland in reist met 300 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal buitenlandse kinderen dat slachtoffer van mensenhandel werd nagenoeg gelijk is gebleven tussen beide jaren. Zeker omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat alleen reizende kinderen gedurende de reis veelvuldig worden geconfronteerd met seksueel geweld en uitbuiting.’ De Nationaal Rapporteur onderstreept daarom het belang van training en bewustwording om deze kwetsbare groepen effectief te kunnen beschermen.

Kindvriendelijke verblijfsregeling

Het plan roept ook op tot een kindvriendelijke verblijfsregeling waarin het verhaal van het minderjarige slachtoffer centraal staat. Volgens de organisaties staat in het huidige beleid niet het verhaal van het kind, maar juist de procedure centraal, wat tot onzekerheid en stress bij het slachtoffer kan leiden. In haar rapport Mensenhandel. Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen deed de Nationaal Rapporteur al eerder de aanbeveling aan de minister voor een specifieke verblijfsregeling voor alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarin het belang van het kind centraal staat.