Nationaal Rapporteur blikt terug en kijkt vooruit met het jaarplan 2017

Nationaal Rapporteur blikt terug en kijkt vooruit met het jaarplan 2017

Het jaar 2016 was een druk maar succesvol jaar voor Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen. De Nationaal Rapporteur bracht meerdere rapporten uit over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. In het jaarplan van de Nationaal Rapporteur wordt teruggeblikt op 2016 en worden de (deels al ingeloste) ambities geformuleerd voor haar laatste jaar als rapporteur.

In 2016 bracht de rapporteur de volgende rapporten uit: Zicht op kwetsbaarheid, de Monitor mensenhandel, Prostitutie en Mensenhandel en het tweedelige rapport Ontucht voorde Rechter. Dettmeijer: ‘De minister van Veiligheid en Justitie heeft het belang van mijn onderzoeken benadrukt in de kabinetsreacties. De opvolging van mijn aanbevelingen blijf ik bepleiten en monitoren.’

De Nationaal Rapporteur heeft in 2016 op meer dan 40 gelegenheden in binnen- en buitenland gesproken over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoogtepunten van 2016 waren onder meer de bezoeken aan het National Center for Missing and Exploited Children en de aanwezigheid bij de uitreiking van de Anne Frank Award for dignity and tolerance in Washington. Ze gaf de openingstoespraak bij een bijeenkomst van de VN Commission on the Status of Women en bezocht de permanente missie in New York, het Family Justice Centre in Boston en de Raad van Europa in Straatsburg. In het Vaticaan ontmoette ze de Paus bij een bijeenkomst van de Santa Marta Group, waar ze de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel benadrukte. Een aantal van de speeches van rapporteur Corinne Dettmeijer zijn terug te vinden op de website.

Europees voorzitterschap

Speciale aandacht ging in 2016 ook naar het Nederlandse voorzitterschap van de raad van de Europese Unie. Het Nederlandse voorzitterschap stond deels in het teken van de aanpak van mensenhandel. De Nationaal Rapporteur gaf daarom een toespraak op de conferentie over arbeidsuitbuiting waarin zij betoogde dat de aanpak van arbeidsuitbuiting een ‘caleidoscopische aanpak’ vergt: een aanpak die het fenomeen bestudeert vanuit verschillende perspectieven en bestaat uit uiteenlopende, maar met elkaar samenhangende maatregelen.

Vooruitblik op 2017

Hoewel 2017 haar laatste jaar als Nationaal Rapporteur is, heeft dat rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen er niet van weerhouden om ambitieuze doelen te stellen voor het laatste jaar van haar mandaat. In 2017 zijn er al een aantal rapporten verschenen, namelijk: het eerste deel van Gewogen risico, over de communicatie over recidiverisico van zedendelinquenten en het rapport Effectief preventief over seksuele en relationele vorming in het onderwijs. Ook schreef de rapporteur onder meer een hoofdstuk voor het boek The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead. In 2017 zullen nog een aantal rapporten verschijnen, zoals de Monitor mensenhandel met de cijfers van 2016, de Tiende rapportage mensenhandel en het tweede deel van Gewogen risico. Bovendien zal de rapporteur een aantal artikelen publiceren.

Internationale samenwerking

In 2017 zullen ook twee internationale rapporten verschijnen waar de Nationaal Rapporteur aan heeft meegewerkt. Het Canadian Centre for Child Protection doet onderzoek naar de ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. De rapporteur heeft als partner in het onderzoek Nederlandse slachtoffers opgeroepen hieraan deel te nemen. Ook verschijnt in het najaar een rapport in samenwerking met UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) met daarin schattingen van het daadwerkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

Het jaarplan van 2017 is te lezen en downloaden via onderstaande link.