Reactie Nationaal Rapporteur op regeerakkoord

Reactie Nationaal Rapporteur op regeerakkoord

De Nationaal Rapporteur schreef aan het begin van de formatie een brief aan informateur Schippers om een lans te breken voor aandacht voor mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in het regeerakkoord. Aan haar oproep op gebied van mensenhandel is gehoor gegeven: het nieuwe kabinet wil de strijd tegen mensenhandel versterken. Op het gebied van seksueel geweld tegen kinderen is de opbrengst teleurstellender.

De coalitiepartijen willen onder meer dat het Wetsvoorstel regulering prostitutie (Wrp) wordt aangepast, zodat ook thuiswerkende prostituees en escorts een vergunning moeten hebben voor hun werkzaamheden. Dat betekent uniformiteit in de sector, en de mogelijkheid voor gemeenten en politie om toezicht te houden op de hele prostitutiesector. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft daarvoor gepleit in haar rapport Prostitutie en mensenhandel. In het wetsvoorstel , dat nu in de Eerste Kamer ligt, was eerder voor alle vormen van prostitutie een vergunning van de gemeente vereist, maar dit werd aangepast ten aanzien van thuiswerkende prostituees en escorts. Zij hebben in de huidige Wrp geen vergunning meer nodig. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer gaf bij het uitkomen van haar rapport al aan dat dit haar zorgen baarde: ‘Naar schatting wordt maar liefst de helft van de gemelde mogelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie gesignaleerd in de thuisprostitutie en escort. En deze groep wordt steeds groter, als gevolg van digitalisering. Steeds meer vergunde bordelen en ramen sluiten en de sector gaat meer en meer online.’ De beslissing van de coalitiepartijen om het wetsvoorstel aan te passen is volgens de Nationaal Rapporteur noodzakelijk om uniformiteit in de sector te bereiken en de effectieve aanpak van mensenhandel te waarborgen.

Pakket van maatregelen

Ook de andere maatregelen die in het regeerakkoord worden genoemd ziet de rapporteur als een belangrijke versterking van de aanpak van mensenhandel in de prostitutie.

  • Er komt een wettelijke grondslag voor intakegesprekken met de GGD voor mensen die een vergunning voor prostitutie aanvragen bij de gemeente. Dit is een moment om mogelijke misstanden of signalen van mensenhandel op te pikken en om te informeren over veilig en hygiënisch werken.
  • De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel wordt doorgezet.
  • Er zal een wetsvoorstel worden ingediend om mensen strafbaar te stellen die voordeel trekken uit de onvergunde prostitutie (of er nu wel of niet sprake is van mensenhandel).
  • Er komt meer geld voor slachtoffers van mensenhandel, voor Prostitutie Controle Teams en voor uitstapprogramma’s voor prostituees die willen stoppen.
  • De coalitiepartijen willen investeren in internationale opsporingsonderzoeken.
  • In landen waar veel slachtoffers vandaan komen, wordt een politieliaison gestationeerd die een belangrijke brugfunctie speelt tussen de landen die bij deze onderzoeken zijn betrokken.

Niet alleen voor de aanpak van uitbuiting binnen de seksindustrie wordt geld vrijgemaakt. Ook de Inspectie SZW, die een belangrijke rol heeft bij de bestrijding van mensenhandel buiten de seksindustrie, krijgt er 50 miljoen euro extra per jaar bij.

Seksueel Geweld tegen Kinderen

In de brief aan de informateur deed de rapporteur ook de oproep in het regeerakkoord aandacht te hebben voor seksueel geweld tegen kinderen. Ze benadrukte hierbij het belang van een Nationaal programma seksueel geweld tegen kinderen en vroeg onder meer aandacht voor preventie en de groei van online seksueel geweld tegen kinderen. Geen van deze onderwerpen heeft echter een plek gekregen in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst', terwijl de vele onderzoekscommissies naar seksueel misbruik volgens de rapporteur de noodzaak van een integrale aanpak onderstrepen. De Nationaal Rapporteur betreurt dit en zal voor deze onderwerpen extra aandacht blijven vragen.