Vacature voor Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Vacature voor Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Er is een vacature voor een nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De ambtstermijn van de huidige rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen verstrijkt en daarom wordt in de komende maanden gezocht naar haar opvolger.

Het mandaat van de Nationaal Rapporteur is vastgelegd in de wet. De Nationaal Rapporteur wordt benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie, na overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en na instemming van de ministerraad. De ambtstermijn is vier jaar en kan eenmaal verlengd worden met vier jaar door herbenoeming.

Voor de functie van Nationaal Rapporteur is een functieprofiel opgesteld dat hieronder te downloaden is. Solliciteren kan tot 24 juni 2017.