VN-bureau vraagt aandacht voor bewijsproblematiek in mensenhandelzaken

VN-bureau vraagt aandacht voor bewijsproblematiek in mensenhandelzaken

Het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) heeft een belangwekkend onderzoek uitgevoerd naar de bewijsmoeilijkheden in strafzaken over mensenhandel. In het rapport, waaraan de Nationaal Rapporteur medewerking heeft verleend, wordt aan verschillende onderwerpen aandacht besteed aan de hand van rechtszaken van over de hele wereld. Het rapport biedt een overzichtelijk handvat voor de Nederlandse rechtspraktijk, vindt de rapporteur. ‘Het is leerzaam om te zien hoe andere landen met bewijsproblematiek in mensenhandelzaken omgaan’, aldus Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen.

Het rapport, Case Digest - Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases, biedt een schat aan informatie over rechtszaken uit uiteenlopende landen. In het rapport is onder meer aandacht voor het gebruik van slachtofferverklaringen in mensenhandelzaken. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de bewijsmiddelen die vereist zijn voor het bewijzen van mensenhandel.

Internationale definitie van mensenhandel

De Case Digest is onderdeel van een reeks van publicaties waarin UNODC meer licht werpt op de internationale definitie van mensenhandel die in het Mensenhandelprotocol van de VN uit 2000 is opgenomen. De strafbaarstelling van mensenhandel in Nederland is daar voor een deel op gebaseerd, wat betekent dat de UNODC-rapporten ook van betekenis zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk.

De Nationaal Rapporteur was bij de totstandkoming van alle rapporten betrokken, onder meer om UNODC te voorzien van actuele informatie over de rechtspraak in Nederland. ‘Mensenhandel is natuurlijk een in sterke mate geïnternationaliseerd thema’, zegt Dettmeijer-Vermeulen. ‘In het bijzonder voor de uitleg van de strafbepalingen die in Nederland op de VN-definitie zijn gebaseerd geldt dat deze rapporten kunnen bijdragen aan een goede uitleg van de wet.

Issue Papers UNODC

  • Issue Paper over ‘the concept of exploitation’ in mensenhandelzaken
  • Issue Paper over ‘consent’ in mensenhandelzaken
  • Issue Paper over ‘abuse of a position of vulnerability (APOV)’ in mensenhandelzaken