Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

230 Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Zorg voor voldoende expertise in wijkteams

De wijkteams fungeren sinds januari van dit jaar als poortwachter naar hulp- en zorgverlening. Deze poortwachtersfunctie...

Nieuwsbericht | 24-04-2015

Zorgt gelegaliseerde prostitutie voor meer mensenhandel?

Nationaal en internationaal is er in toenemende mate aandacht voor de effecten van prostitutiebeleid op mensenhandel in de...

Nieuwsbericht | 20-09-2013

‘Aandacht voor mensenhandel neemt af’

Het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel is in 2015 sterk afgenomen. In 2015 zijn er 1.321 mogelijke...

Nieuwsbericht | 30-08-2016

‘Mensenhandel moet in alle prostitutiesectoren kunnen worden bestreden’

Naar schatting wordt maar liefst de helft van de gemelde mogelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie,...

Nieuwsbericht | 19-12-2016

‘Recidiverisico van zedendelinquenten moet grotere rol krijgen in alle stappen’

Er moet meer aandacht zijn voor het risico op recidive door het gebruik van gevalideerde instrumenten voor risicotaxatie. Dat...

Nieuwsbericht | 01-04-2019

‘Rol van bedrijven in tegengaan mensenhandel moet vanzelfsprekend worden’

Bedrijven en financiële instellingen kunnen en moeten een grote rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van mensenhandel....

Nieuwsbericht | 17-03-2016

‘Samenwerking in de vreemdelingenketen is onmisbaar voor een effectieve aanpak van mensenhandel’

De Inspectie Veiligheid en Justitie stelt dat de meldstructuur om harde of zachte signalen van mensenhandel door te geven aan...

Nieuwsbericht | 07-02-2017

‘Seksuele en relationele vorming in het onderwijs moet beter’

Er moet nog veel verbeteren om met seksuele en relationele vorming in het onderwijs seksueel geweld tegen kinderen te...

Nieuwsbericht | 28-06-2017

‘Toepassing non-punishmentbeginsel in Nederland onvoldoende’

Het non-punishmentbeginsel verdient meer aandacht in Nederland. Aan het beginsel wordt in de strafrechtsketen nog een te...

Nieuwsbericht | 22-06-2017

‘Versoepel de regels voor afgifte VOG minderjarige zedendelinquenten’

De beleidsregels voor het afgeven van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor minderjarige zedendelinquenten moeten...

Nieuwsbericht | 18-01-2017