Mensenhandel

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Op deze pagina leest u wat mensenhandel is. Ook kunt u in dit gedeelte meer informatie vinden over verschillende vormen van mensenhandel, de wet- en regelgeving op dit terrein en links naar websites over mensenhandel.

Wat is mensenhandel?

In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, bijvoorbeeld wanneer iemand onvrijwillig voor iemand anders in de prostitutie werkt, maar ook in andere sectoren, zoals de landbouw of horeca. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. Het is ook strafbaar om met dwang een ander te werven, vervoeren etc. met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen.

Dwang

De dwang die bij mensenhandel gebruikt wordt, kan de vorm hebben van (dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie of misbruik van uit de omstandigheden voortvloeiend overwicht. Wanneer iemand een minderjarige werft, vervoert etc. met het oogmerk van uitbuiting, dan is er sprake van mensenhandel, ook als dat zonder dwang gebeurt. Mensenhandel kan zowel grensoverschrijdend zijn als binnen Nederland plaatsvinden.

Slachtoffers

Slachtoffers van mensenhandel zijn niet alleen vrouwen, maar ook mannen. Coƶrdinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) registreert de slachtoffers. Het meest voorkomende land van herkomst van is Nederland. Andere veel voorkomende landen van herkomst zijn Bulgarije, Roemeniƫ en Nigeria.