Wat doet de Nationaal Rapporteur?

De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen blijven vaak verborgen. Een goede aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen is daarom belangrijk. 

Wat doet de Nationaal Rapporteur in de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen?

Onderzoek en advies

In de thematische onderzoeken en regelmatig verschijnende monitors ligt de nadruk op het volgen en verbeteren van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Op basis van deze onderzoeken en informatie uit verschillende bronnen adviseert de Nationaal Rapporteur de nationale en lokale overheid, andere bestuursorganen, internationale organisaties en hulpverleningsprofessionals over hoe zij mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen kunnen voorkomen en bestrijden.

Samenbrengen

De aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen moet rekening houden met een steeds veranderende werkelijkheid. De Nationaal Rapporteur heeft daarom veel contact met organisaties die werken in de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, en ook met de media, de politiek, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Door de eigen onderzoeken en deze contacten kan de Nationaal Rapporteur veranderingen in de problematiek en aanpak signaleren en uitleggen, en daarbij netwerken bij elkaar brengen.

Inzicht geven

Om anderen meer inzicht te geven in de problematiek van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, publiceert de Nationaal Rapporteur regelmatig onderzoeken, brieven en nieuwsberichten. Ook geeft de Nationaal Rapporteur voorlichting door bijvoorbeeld presentaties te geven en deel te nemen aan begeleidingscommissies.

Wat vindt de Nationaal Rapporteur een goede aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen?

Om slachtoffers effectief te helpen en nieuwe slachtoffers te voorkomen, is inzicht nodig in de problematiek. Hoe vaak gebeurt het? Wie zijn de slachtoffers? Wie zijn de daders? Hoe plegen daders hun delicten? Die inzichten zijn noodzakelijk om een goede aanpak te maken en om te meten of die aanpak echt werkt. Bovendien zijn verschillende partijen betrokken bij het voorkomen, signaleren, stoppen en hulp bieden bij mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Deze complexe problematiek vraagt om samenwerking van al die betrokken partijen.

Infographic van de integrale aanpak mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. De integrale aanpak bestaat uit zowel een preventieve als een reactieve kant en streeft drie doelen na: 1. Het voorkomen van slachtoffer- en daderschap. 2. Het signaleren en het stoppen van slachtoffer- en daderschap. 3A. Het bieden van passende hulp aan slachtoffers. 3B. Het bestraffen van daders.
Beeld: ©Nationaal Rapporteur