Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Hiermee voldoet de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Nationaal Rapporteur om met uw persoonsgegevens?

De Nationaal Rapporteur maakt gebruik van een contactformulier waarmee u de Nationaal Rapporteur kunt uitnodigen. Uw ingevulde persoonsgegevens (naam, e-mailadres e.d.) gebruikt de Nationaal Rapporteur alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de Nationaal rapporteur.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wbp en vanaf 25 mei 2018 op de AVG.

Webstatistieken

Voor de meting van webstatistieken verzamelt de Nationaal Rapporteur anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de Nationaal Rapporteur zijn dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's of bestanden u heeft bezocht.
De Nationaal Rapporteur maakt daarvoor gebruik van Piwik, dat voldoet aan voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie: https://piwik.pro/gdpr-compliance/