Publicaties

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Op deze pagina vindt u de rapportages die de Nationaal Rapporteur periodiek uitbrengt over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur publiceert ook regelmatig artikelen. Ook toespraken en brieven van de Nationaal Rapporteur aan bewindspersonen en de Tweede Kamer kunt u op deze pagina terugvinden en downloaden.

145 Publicaties

Zoekoverzicht publicaties

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Lijst van verschillende DCTerms Informatietypes

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Brief Consultatie ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche

Bij brief van 5 december 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie de Nationaal rapporteur verzocht te adviseren over...

Brief | 10-01-2014

Brief Consultatie wetsvoorstel regulering prostitutie

Brief van de Nationaal Rapporteur in het kader van de consultatieronde bij het wetsvoorstel Wet Regulering Prostitutie.

Brief | 21-01-2009

Brief Herinrichting en aanpassing van de bedenktijd

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 29 mei 2012. De Nationaal...

Brief | 29-05-2012

Brief Implementatie EU-richtlijn 2011/36/EU inzake voorkoming en bestrijding mensenhandel

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2011 over de implementatie van de...

Brief | 13-10-2011

Brief Implementatie EU-richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 juli 2012 in reactie op het Nederlandse...

Brief | 26-07-2012

Brief Landelijk kader prostitutiebeleid

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 januari 2013 over het belang van een...

Brief | 21-01-2013

Brief Nationaal Rapporteur aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid t.b.v. het AO Mensenhandel en prostitutie over wijziging verblijfsregeling mensenhandel

Wegens de grote toestroom van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die al in een ander land asiel hebben aangevraagd...

Brief | 02-07-2019

Brief Nationaal Rapporteur naar aanleiding van het AO Huiselijk geweld en kindermishandeling in de Tweede Kamer

Op woensdag 24 april spreekt de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Algemeen Overleg over...

Brief | 23-04-2019

Brief Onderzoek Signalering en gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de minister van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn...

Brief | 13-06-2013

Brief over het advies Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis

In haar brief aan de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer licht de Nationaal Rapporteur haar...

Brief | 05-10-2016

Brief Toename slachtoffers mensenhandel

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het jaarverslag van het Coördinatiecentrum...

Brief | 03-05-2012

Brief Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd

In haar brief met bijlage aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de Nationaal Rapporteur dat de...

Brief | 11-09-2015

Brief Waarborgen toegang tot GGZ minderjarige slachtoffers van seksueel geweld

De Nationaal Rapporteur heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om de toegang tot de GGZ te...

Brief | 16-12-2016

Brieven Consultatie Jeugdwet

Brieven van de Nationaal Rapporteur aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van...

Brief | 20-12-2013

Chairpersons' meeting on Human Trafficking in the Digital Age

Technologische veranderingen maken mensenhandel mogelijk, maar bieden ook kansen voor de aanpak ervan. Dat zei Nationaal...

Toespraak | 15-03-2016