Publicaties

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Op deze pagina vindt u de rapportages die de Nationaal Rapporteur periodiek uitbrengt over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur publiceert ook regelmatig artikelen. Ook toespraken en brieven van de Nationaal Rapporteur aan bewindspersonen en de Tweede Kamer kunt u op deze pagina terugvinden en downloaden.

145 Publicaties

Zoekoverzicht publicaties

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Lijst van verschillende DCTerms Informatietypes

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Is artikel 273f nog steeds zo ingewikkeld?

De Rapporteur gaat in op de vraag of het mensenhandelartikel in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht te ingewikkeld is om...

Publicatie | 04-06-2013

Brief Aanpak mensenhandel binnen nationale politie

Brief van de Nationaal Rapporteur aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 november 2012 over de aanpak van...

Brief | 07-11-2012

Trafficking in human beings. Ten years of independent monitoring by the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings

De rapportage 'Trafficking in Human Beings. Ten years of independent monitoring' (Achtste Rapportage Mensenhandel. Tien jaar...

Publicatie | 24-11-2013

Statement van de Nationaal Rapporteur in Week tegen Kindermishandeling 2015

Op 16 november 2015 start de Week tegen Kindermishandeling. In deze week worden activiteiten georganiseerd om de samenleving...

Toespraak | 16-11-2015

Brief over het advies Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis

In haar brief aan de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer licht de Nationaal Rapporteur haar...

Brief | 05-10-2016

Ze wilde het zelf. Toch? Minderjarige slachtoffers van mensenhandel in strafzaken

Kinderen zijn bijzonder kwetsbare slachtoffers die bescherming nodig hebben. Toch schiet de bescherming van minderjarige...

Publicatie | 13-01-2014

Zicht op kwetsbaarheid. Een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel

De Nationaal Rapporteur maakt zich zorgen over de positie van Roma-kinderen, Syrische kindbruiden en illegaal in Nederland...

Rapport | 14-04-2016

Vijfde Rapportage Mensenhandel

Op 15 juni heeft mw. Dettmeijer-Vermeulen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM), de vijfde mensenhandelrapportage...

Rapport | 26-06-2007

Aanbieding onderzoek Mensenhandel. Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau

Toespraak van de Nationaal Rapporteur ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport ‘Mensenhandel. Effectieve aanpak op...

Toespraak | 17-12-2012

Extremely wanted: human trafficking statistics—what to do with the hodgepodge of numbers?

Betrouwbare statistieken over mensenhandel zijn van groot belang voor de bestrijding ervan. Ook om vergelijkingen tussen de...

Publicatie | 01-06-2015

Het slachtoffer van seksueel geweld verklaar(d)(t)

In haar rapport Op Goede Grond constateert de Nationaal Rapporteur dat de drempel tot het doen van aangifte van seksueel...

Publicatie | 27-01-2015

Toespraak schattingenrapport mensenhandel

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen sprak tijdens een van de evenementen van de jaarlijkse...

Toespraak | 28-09-2017

Researching and Reporting on Trafficking in Human Beings

De groeiende aandacht voor het onderwerp mensenhandel betekent een groeiende behoefte aan meer kennis over de aard en omvang...

Publicatie | 01-12-2014

Mensenhandel in en uit beeld II. Cijfermatige rapportage 2008-2012 (2014)

Het rapport bevat nieuwe informatie over slachtoffers en hun bescherming, daders en hun werkwijzen, en over de opsporing,...

Rapport | 13-05-2014

Establishing Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal and Improving Cross-Border Collaboration in Criminal Cases: Recommendations.

In een artikel dat verschijnt in het vaktijdschrift Transplantation Direct pleiten experts voor een proactieve houding aan de...

Publicatie | 01-02-2016