The Prominent Role of National Judges in Interpreting the International Definition of Human Trafficking

In een nieuw artikel dat de Nationaal Rapporteur heeft gepubliceerd wijst zij op het belang van kennis over mensenhandel bij rechters. Volgens Corinne Dettmeijer-Vermeulen spelen rechters een essentiële rol bij het interpreteren van de mensenhandeldefinitie. ‘Een gedegen kennis over het fenomeen is daarom onontbeerlijk.’

Het artikel, dat zij samen met onderzoeker Luuk Esser schreef, is deze maand gepubliceerd in het internationale blad Anti-Trafficking Review.