Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting: licht verstandelijke beperking en slachtofferschap

Deze publicatie is een aanvulling op het rapport Brede blik op daderschap dat we eerder dit jaar publiceerden. In dat onderzoek zijn de criminele carrières, kenmerken, achtergronden en omgevingen van een steekproef van 630 daders van binnenlandse seksuele uitbuiting onderzocht en vergeleken met andere daders en personen die geen delicten plegen. In deze aanvullende publicatie is gekeken naar hoe vaak de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting een licht verstandelijke beperking hebben en of ze zelf ook slachtoffer zijn van strafbare feiten.