Corinne Dettmeijer benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau

Bij haar afscheid als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is Corinne Dettmeijer benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus roemde haar inspanningen in Nederland en in het buitenland op het gebied van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Zij vervulde het ambt van Nationaal Rapporteur sinds 2006.

Dettmeijer nam afscheid met een symposium in theater Diligentia in Den Haag. Daar spraken mensen die Dettmeijer tijdens haar ambtsperiode geïnspireerd hebben, waaronder Peter Barnes (over hoe financiële instellingen kunnen bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel), Aafke Scharloo (over het niet willen zien van signalen van seksueel misbruik) en Rembrandt Zuijderhoudt (over conflicterende mensbeelden). Middels deze sprekers liet Dettmeijer voor de laatste maal licht schijnen op diverse onderwerpen binnen haar mandaten. Ook vier (oud-)medewerkers van haar bureau kwamen aan het woord. Zij vertelden over verschillende aspecten van haar werk, zoals het mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht, de opsporing van kinderpornografie, het gebruik van data in de aanpak van mensenhandel en evidence-based beleid. Zelf blikte Dettmeijer terug op elf jaar rapporteurschap en benadrukte zij opnieuw het belang van betrokkenheid van iedereen bij de strijd tegen mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Jaap de Hoop Scheffer was dagvoorzitter.

Magazine over veilig opgroeien

Het afscheid werd afgesloten met een receptie, waar de rapporteur een speciale editie van Augeo Magazine ontving, die in het teken staat van seksueel geweld tegen kinderen. De rapporteur reageerde voor deze speciale editie op verschillende artikelen.

Laatste dag

Het vertrek van de Nationaal Rapporteur volgt naar aanleiding van het einde van haar mandaat, zoals vastgelegd in de wet. Op haar laatste dag als Nationaal Rapporteur bracht Dettmeijer bezoeken aan Stichting Humanitas, een opvang voor mensenhandelhandelslachtoffers en aan justitiële jeugdinrichting Den Hey-acker, alwaar zij in gesprek ging met jongens die verblijven in de groep voor ernstige seksuele problematiek.

Opvolger

Herman Bolhaar (voormalig voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie) volgt Dettmeijer per 1 februari op als nieuwe Nationaal Rapporteur. Bolhaar is nu als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van de Harvard University in Cambridge, in de Verenigde Staten.