Herman Bolhaar aangetreden als Nationaal Rapporteur

Per 1 februari is Herman Bolhaar bij Koninklijk Besluit benoemd tot Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij is de derde rapporteur sinds de eerste aanstelling van een Nationaal Rapporteur in 2000.

Bolhaar was het afgelopen jaar als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van Harvard University in Cambridge, in de Verenigde Staten. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij het Openbaar Ministerie (OM).

Van 2011 tot 2017 was hij voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM. In die hoedanigheid was hij voorzitter van de Task Force Mensenhandel. Deze Task Force, met daarin onder meer gemeenten, de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kamer van Koophandel en ngo’s, is een aanjager voor een integrale aanpak van mensenhandel.

Ook op het gebied van seksueel geweld tegen kinderen gaat Bolhaar onderzoek doen en hierover rapporteren aan de regering. In zijn eerdere functie als Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam (2008-2011) maakte hij onder meer de zedenzaak tegen Robert M. van dichtbij mee. Bolhaar: “Die zaak heeft een ontstellende indruk op me gemaakt. Het heeft me doen inzien hoe belangrijk het is om het uiterste te doen om kinderen te beschermen, ook online.”

De benoemingstermijn voor de Nationaal Rapporteur is vier jaar en kan eenmaal worden verlengd met vier jaar. Bolhaar: “Ik ben enthousiast om in deze fase van mijn carrière aan de slag te gaan met onderwerpen die zo urgent en van groot maatschappelijk belang zijn. Ik kijk ook zeer uit naar de samenwerking met de medewerkers van het bureau en organisaties uit het veld.”

Herman Bolhaar met de medewerkers van het bureau