Nationaal Rapporteur steunt manifest over het jeugdzorgstelsel

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar maakt zich zorgen over de consequenties die de decentralisatie van de jeugdzorg heeft voor organisaties die (vaak zeer specialistische) zorg bieden voor slachtoffers van onder meer mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

In een brief aan minister Dekker, minister De Jonge en staatssecretaris Harbers pleit de Nationaal Rapporteur voor organisatorische rust door betrouwbare financiering, onder meer voor de landelijke kosten van de Centra Seksueel Geweld (CSG). Om te komen tot de juiste zorg op de juiste plek behoeft triagering in de jeugdhulp verbetering, naar voorbeeld van de medische zorg. Daarnaast moet volgens de Nationaal Rapporteur een professionaliseringsslag worden gemaakt in het beroepsveld, met kwaliteitskaders, onderzoek, evidence based zorg, uniforme registratie en een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling. Door nieuwe initiatieven (zoals de CSG's) doelen mee te geven en te monitoren en evalueren kunnen zij dienen als pilots, die bij succes verdere navolging kunnen krijgen.

Met deze brief ondersteunt de Nationaal Rapporteur het manifest van een groot aantal vertegenwoordigers van jeugdzorgorganisaties en experts waarin zij hun zorgen uiten over de schaarse specialistische jeugdhulp.