Factsheets voor professionals over mensenhandel en seksueel geweld

Professionals die in hun dagelijks werk te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling hebben vanaf nu beschikking tot 25 factsheets over verschillende vormen van geweld, waaronder mensenhandel, seksueel geweld en online seksuele intimidatie. De factsheets moeten hen helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld. Ook geeft het aanzet tot handelen voor professionals die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken. Met de factsheets voor het herkennen van mensenhandel en jeugdprostitutie wordt een aanbeveling ingelost die de Nationaal Rapporteur deed in de Tiende rapportage mensenhandel.

Op donderdag 22 november publiceerden CoMensha, Veilig Thuis, de KNMG en Movisie de 25 factsheets, die zijn gericht op onder andere medisch professionals, leerkrachten en jeugdhulpverleners. De factsheets zijn het resultaat van samenwerking tussen meer dan vijftig organisaties uit het veld, die hun kennis en expertise hebben gebundeld. ‘Een goede zaak’, vindt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar: ‘Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur bleek bijvoorbeeld dat in de medische sector nog veel winst behaald kan worden in het signaleren van mensenhandel. De helft van de medische professionals gaf aan wel eens in contact te zijn geweest met een patiënt van wie werd vermoed dat het een slachtoffer van mensenhandel was. Toch werd er te vaak geen gevolg aan gegeven. Deze factsheets gaan professionals hopelijk de benodigde handvatten bieden en leiden tot een betere signalering van slachtoffers. De brede betrokkenheid bij dit project van meer dan 50 organisaties en de beroepsvereniging voor medisch professionals biedt in ieder geval perspectief.’

Training

In de Tiende rapportage beval de Nationaal Rapporteur ook aan om medisch professionals te trainen in het beter herkennen en doorzetten van signalen van mensenhandel. Dat blijft volgens de rapporteur nodig: ‘In het onderzoek gaf 75 procent van de medische professionals aan behoefte te hebben aan een training over mensenhandel. Dat dit ook nodig is blijkt wel uit het feit dat één op de vijf medische professionals die weleens een vermoeden van mensenhandel heeft geconstateerd naar aanleiding daarvan geen contact heeft opgenomen met een derde partij en de vermoedens niet heeft vastgelegd in het medisch dossier. Training en deze factsheets gaan er hopelijk voor zorgen dat dat niet meer kan gebeuren.’

De factsheets zijn gratis te raadplegen op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over huiselijk geweld en worden binnenkort ook beschikbaar gemaakt in het Engels.