Onderzoek naar signalen mensenhandel bij verdwenen kinderen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is blij dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid opdracht heeft gegeven om twee onderzoeken te laten uitvoeren naar de verdwenen alleenstaande minderjarigen uit de asielopvang. ‘Deze kinderen zijn kwetsbaar voor mensenhandel en seksueel geweld. De Nederlandse overheid heeft de voogdij over deze kinderen. We moeten weten waar deze kinderen terecht zijn gekomen, zeker als er signalen zijn van mensenhandel’, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar.

In de uitzending van het VPRO-programma Argos van 30 maart 2019 kwam aan het licht dat in de afgelopen vijf jaar zo’n zestig Vietnamese kinderen zijn verdwenen uit de Beschermde Opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De Beschermde Opvang is speciaal opgericht voor minderjarigen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en extra bescherming nodig hebben. Uit de uitzending bleek dat er aanwijzingen zijn dat de verdwenen kinderen slachtoffer worden van mensenhandel, onder meer in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het is al langer bekend dat minderjarige Vietnamezen in Groot-Brittannië relatief vaak worden uitgebuit, onder andere door gedwongen te werken in nagelsalons, in de hennepteelt en in de prostitutie. Naar aanleiding van de uitzending van Argos, riepen de Tweede Kamer en de Nationaal Rapporteur op tot diepgravend onderzoek.

Specifiek onderzoek naar Vietnamese kinderen

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in zijn brief van 24 april 2019 aan de Tweede Kamer twee onderzoeken aangekondigd. Het eerste onderzoek richt zich specifiek op Vietnamese kinderen en zal worden uitgevoerd door het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). Het EMM zal de omvang onderzoeken van- en de omstandigheden waarin Vietnamese kinderen met onbekende bestemming uit de Beschermde Opvang zijn vertrokken in de periode van 2015 tot 2019. Daarnaast zal het EMM ook de betrokkenheid van Vietnamezen onderzoeken bij signalen van- en opsporingsonderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel in Nederland in de periode van 2015 tot 2019. De resultaten worden dit najaar verwacht. Gezien de complexiteit van het onderzoek, is het belangrijk dat specifieke kennis over het onderwerp en de doelgroep hierbij wordt betrokken.

Onderzoek naar verdwenen kinderen uit Beschermde Opvang

Het tweede onderzoek richt zich niet alleen op verdwenen Vietnamese kinderen, maar kijkt naar alle alleenstaande minderjarige asielzoekers die uit opvanglocaties zijn verdwenen. In de periode van 2013 tot en met 2017 zijn ruim 1.000 kinderen vanuit verschillende locaties in Nederland verdwenen. In de Slachtoffermonitor mensenhandel van 18 oktober 2018 uitte de Nationaal Rapporteur al eerder zijn grote zorgen over de verdwijningen van deze kinderen. Ook in andere Europese landen verdwijnen veel kinderen na registratie uit het zicht van de autoriteiten.

‘Het probleem van kinderen die ergens zijn aangemeld en daarna verdwijnen is nationaal en internationaal van enorme omvang. Zaken die gaan over kinderen in zulke kwetsbare situaties, vragen om diepgravend onderzoek’, zegt rapporteur Bolhaar. De Nationaal Rapporteur is daarom blij met de aangekondigde onderzoeken door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Gezien de internationale dimensie van de problematiek, wijst hij op het belang dat deze onderzoeken in Europees verband uitgevoerd worden.