VN-Kinderrechtencomité vraagt Nederland om bescherming van kinderen

Het VN-Kinderrechtencomité heeft op 14 oktober de lijst met vragen over de naleving van kinderrechten in Nederland aan de Nederlandse overheid gestuurd, de zogeheten ‘List op Issues Prior to Reporting’ (LOIPR). De Nationaal Rapporteur deelde eerder, op 1 juli 2019, zijn grootste zorgen over de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld en uitbuiting met het comité. Het VN-Kinderrechtencomité deelt een groot aantal van deze zorgen, en roept de Nederlandse overheid op hier aandacht aan te besteden in hun rapportage over de naleving van kinderrechten in Nederland.

De Nationaal Rapporteur vroeg in zijn bijdrage onder andere aandacht voor preventie en hulp aan jonge slachtoffers en daders van seksueel geweld en uitbuiting. Veel van de door de Nationaal Rapporteur en andere organisaties geuite zorgen worden onderschreven door het VN-Kinderrechtencomité.

Het comité vraagt Nederland in haar lijst met vragen bijvoorbeeld om inzichtelijk te maken in hoeverre er sprake is van een integrale aanpak van (seksueel) geweld tegen kinderen. Ook als het gaat om uitbuiting van kinderen vraagt het VN-Kinderrechtencomité om informatie over de maatregelen die Nederland neemt ter bescherming van deze kwetsbare doelgroep. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar: “Ik maak me al langer zorgen om de bescherming van kwetsbare kinderen in Nederland. In het bijzonder als het gaat om de thema’s seksueel misbruik en criminele uitbuiting. Het is goed om te lezen dat het Kinderrechtencomité mijn zorgen deelt en Nederland nu vraagt antwoord te geven op enkele prangende vraagstukken.”

Het VN-Kinderrechtencomité

Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, kortweg het VN-Kinderrechtencomité, bestaat uit achttien onafhankelijke experts die toezicht houden op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Aangezien Nederland het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend en geratificeerd, rapporteert de Nederlandse overheid iedere vijf jaar aan het VN-Kinderrechtencomité over de naleving van kinderrechten in Nederland. Die rapportage wordt dit jaar voor het eerst gemaakt aan de hand van door het VN-Kinderrechtencomité vooraf vastgestelde punten. Naast de Nationaal Rapporteur hebben ook andere organisaties zoals het Kinderrechtencollectief, de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hier input voor geleverd.

Zicht op de aanpak

De Nederlandse overheid wordt gevraagd om de informatie over de aanpak van geweld en uitbuiting van kinderen steeds te onderbouwen met cijfers bijvoorbeeld over de opsporing en vervolging van daders, of met informatie over de verschillende vormen van hulp die wordt geboden aan jonge slachtoffers. Zicht op en inzicht in de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland stond ook in de bijdrage van de Nationaal Rapporteur centraal. Dit is immers cruciaal om de bescherming van kinderen continu te verbeteren.

Vervolgstappen

De Nederlandse overheid heeft nu een jaar de tijd om te reageren op de List of Issues. Verschillende ngo’s leveren tegelijkertijd een zogeheten schaduwrapportage. Vervolgens zullen er in 2020 dialoogsessies worden gehouden tussen het VN-Kinderrechtencomité, de Nederlandse overheid en de deelnemende experts. De uiteindelijke aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan Nederland worden in 2021 verwacht.